Български език и литература. Подготовка за национално външно оценяване за 7. клас. Тестови задачи

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
7. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Мая Падешка, Ангел Петров, Мариана Балинова, Олга Попова, Илияна Кръстева
Издателство
Клас
7. клас
Клас
7. клас
Предмет
Български език и литература
Предмет
Български език и литература
Предмет
Литература
Вид издание
Учебни помагала
Вид издание
Учебни помагала
Образователно направление
Национален език
ISBN
9789541814567

Помагалото е предназначено за подготовка и самоподготовка на седмокласниците за успешното им представяне както на изпита за външно оценяване по български език и литература в края на учебната година, така и на изпита по български език и литература за кандидатстване в държавните и в общинските училища след завършен 7. клас.

 

В изданието са включени 250 тренировъчни задачи върху изучавания материал по български език и литература в 7. клас.

 

Съдържанието на предлаганата книга отговаря изцяло на изискванията на Министерството на образованието и науката за външно оценяване и за прием след 7. клас, отразени в Модела на националното външно оценяване по български език и литература в VІІ клас за учебната 2018 – 2019 година.

 

Съдържанието и структурата на сборника съответстват на задачата да се проверят овладените езикови, литературни и социокултурни компетентности като цел на обучението по български език и литература в прогимназиалния етап на основната образователна степен.

 

Сборникът включва два относително самостоятелни раздела.

 

Първият раздел предлага тестови задачи, разпределени в 10 теста по 25 задачи. От тях 18 задачи са по български език и 7 задачи са по литература. Задачите по български език са по проблеми от учебните програми от 5. до 7. клас, а по литература обхващат материала от 7. клас.

 

От тестовите задачи 18 са със структуриран отговор, 6 задачи са с кратък свободен отговор и 1 задача е с разширен свободен отговор.

 

Вторият раздел на книгата предлага теоретична информация и упражнения, свързани със създаването на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява определена дидактическа задача. Тук се представят съдържателни, функционални и стилно-езикови особености на различни ученически преразкази. Обосновават се технологични модели, които обхващат всички етапи от работата върху този вид ученически текст. Чрез поставените задачи се цели да се развият уменията на учениците при писане на преразказ да изпълняват определена дидактическа задача, най-често свързана с осъществяване на трансформации (смислови, композиционни, граматически).

 

Предимство на помагалото са приложенията в края на книгата. Както ключът с верните отговори на тестовите задачи, така и предложените изисквания към качествата на създаваните текстове позволяват на учениците самостоятелно да оценят равнището на езиковата си подготовка.

Брой:
Купи
7.80 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо