Вики и Ники. Познавателна книжка по български език и литература за 3. подготвителна група

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание
Познавателни книжки
Автор
Стойка Здравкова, Иванка Павлова, Кристина Танева, Ирмена Чичикова
Продуктов N:
#19301005
Издателство
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
80
Тегло
0.2150 гр
ISBN
9786192152260

Познавателната книжка по Български език и литература „Вики и Ники“ е предназначена за деца от трета подготвителна възрастова група. Учебното съдържание е представено в 72 педагогически ситуации и реализира заложените цели по всички образователни ядра. Тематичното многообразие е подчинено на 10 глобални теми, с които се осъществяват междупредметните връзки в системата. Задачите и дейностите са насочени към практическото овладяване на българския език като основа за общуването и задоволяването на потребността на детето от речева активност. Водещият модел за организиране на педагогическото взаимодействие е игровата реализация на познавателното съдържание. Двете пчелички Вики и Ники опосредстват тази дейност и стимулират детето за речева изява. Кратките текстове към всяка тема ориентират педагога в структурата и процедурите за работа, насочват го към конкретните очаквани разултати и очертават методическия път за това. В познавателната книжка има игрови рубрики „Играя със звукове и думи“ и „Броят на звуковете в думата“, с които учителят може да реализира по иновативен начин задачите, свързани с диференциране на представите за езиковите единици дума и звук. Пиктограмите подпомагат детето да се ориентира в конкретната дейност, която е предвидена за самостоятелна или групова работа.
За регистриране на индивидуалните постижения на детето в началото и в края на учебното време са разработени педагогически ситуации с общо наименование „Вече знам“. Задачите за изпълнение, предвидени в тези теми, обхващат компетентностите по всички ядра. Познавателната книжка по Български език и литература от системата „Вики и Ники“ е съвременен образователен ресурс, с помощта на който децата ще се подготвят пълноценно за началното ограмотяване в следващата образователна степен.

 

 

Брой:
Купи
11.50 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо