Вики и Ники. Познавателна книжка по изобразително изкуство, музика и конструиране и технологии за 3. подготвителна възрастова група.

Наличен
Предмет
Конструиране и технологии , Музика , Изобразително изкуство , Комбинирани предмети
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание
Познавателни книжки
Автор
Ирена Неделчева, Невена Христова
Продуктов N:
#29399021
Издателство
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
40
Тегло
0.3150 гр
ISBN
9789541811900

Познавателната книжка от системата Вики и Ники е предназначена за деца от 3. подготвителна група в детската градина и в училището и съдържа работни листове, модели и материали за индивидуална и групова работа на децата по образователните направления Музика, Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.


Представянето на темите в единство дава възможност да се осъществят трайни междупредметни връзки както в трите направления, така и в цялата система.


В много от темите се дава възможност за комбиниране на дейности от две направления, например изработване на графично изображение и следващо го конструиране по модел, образец или технологична схема на изпълнение. По този начин се обогатява конструктивното и аналитичното мислене на детето и се предпоставя формиране на ключови компетентности за възрастта.


Работата с всеки работен лист има приоритетна задача да осигури чрез разнообразни практически дейности задоволяване на непрекъснато разширяващите се потребности на 5 – 6-годишното дете да изобразява заобикалящата го действителност и да се ориентира в средата при изместването на центъра от външните към вътрешните мотиви с творчески характер.


Предвидени са задачи за развитие на креативността на детето и такива, които подпомагат учителя за постигането на трайни умения и проява на отношение към различните видове изкуства. За всяко направление са разработени теми, в които се регистрират постиженията на детето по всички образователни ядра в началото и в края на учебното време.


Познавателната книжка е съвременен образователен ресурс за постигане на очакваните резултати за възрастта и за стимулиране на детето за самостоятелна творческа дейност.

 

 

Брой:
Купи
11.50 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо