Вики и Ники. Познавателна книжка по изобразително изкуство, музика и конструиране и технологии за 4. подготвителна възрастова група.

Наличен
Предмет
Конструиране и технологии , Музика , Изобразително изкуство , Комбинирани предмети
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание
Познавателни книжки
Автор
Ирена Неделчева, Невена Христова
Продуктов N:
#29499038
Издателство
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
40
Тегло
0.3150 гр
ISBN
9789541811924

Познавателната книжка от системата Вики и Ники е предназначена за деца от 4. подготвителна група в детската градина и в училището.


Книжката съдържа работни листове, модели и материали за индивидуална и групова работа на децата по образователни направления Музика, Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.


Продължава развитието на представите на детето за раз-личните видове изкуства, като се задълбочава стремежът за самостоятелно създаване на творчески продукт или стимулиране за творческа изява. В много от темите се дава възможност за комбиниране на дейности от две направления, например изработване на графично изображение и следващо го конструиране по модел, образец или технологична схема на изпълнение. Така се обогатява конструктивното и аналитичното мислене на детето и се предпоставя формиране на ключови компетентности за възрастта.


Всички работни листове за индивидуална работа в книжката стимулират детето чрез отразителните механизми на сензори-ката да опознае вътрешните страни, свойства и отношения на предметния свят и да ги интерпретира в собствен творчески образ. Създава се психическа база за развитие на креативността като комплексен феномен. В единство се цели стимулиране на преживявания, овладяване на представи и достъпни понятия, преобразуване на поведенчески механизми за общуване както в обичайна и ежедневна, така и в празнично-творческа среда.


Наред с това учителят има реалната възможност да регистрира постиженията на детето по всички образователни ядра чрез занимателни игри, упражнения и тестови задачи.


Познавателната книжка е съвременен образователен ресурс за пълноценна подготовка на детето за предстоящата му социална позиция на ученик.

 

 

Брой:
Купи
10.30 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо