Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по български език и литература

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание
Учебни помагала
Издателство
Издателство
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Предмет
Литература
Предмет
Литература
Предмет
Български език и литература
Предмет
Български език и литература
Предмет
Български език и литература
Предмет
Български език и литература
Вид издание
Учебни комплекти
Вид издание
Учебни комплекти
Вид издание
Учебни комплекти
Вид издание
Учебни комплекти
Вид издание
Учебни комплекти
Тегло
0.24 гр
Образователно направление
Детски градини
ISBN
9786192152284

Познавателната книжка по Български език и литература „Вики и Ники“ е предназначена за деца от четвърта подготвителна възрастова група на детската градина и училището. Тя напълно отговаря на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН.


Учебното съдържание обхваща всички ядра на направлението и чрез многообразието от теми дава възможност да се реализират очакваните резултати и да се постигнат трайни знания. Предвидените практически задачи водят до естествено овладяване на българския език и развиват комуникативните възможности на децата. Основен образователен акцент е овладяването на българския език и развитието на общоучебните умения на детето преди постъпването му в първи клас.
Кратките текстове към всяка тема насочват педагога към технологията на ситуацията и са предназначени за четене от възрастен. Пиктограмите са зрителен ориентир за детето, те го насочват към конкретна дейност и формират умение за възприемане на инструкция чрез знак.


За регистриране на постиженията на детето в началото и в края на учебното време са предвидени задачите и упражненията от рубриката „Вече знам“, които се провеждат в рамките на планираните педагогически ситуации, в естествена среда и едновременно с цялата група.


Познавателната книжка по Български език и литература от системата „Вики и Ники“ изгражда основата на компетентностите по български език в контекста на единното формиране на ключовите компетентности и подпомага учителя в работата му за постигането на функционална грамотност, необходима за социалната реализация на бъдещите първокласници.

Брой:
Купи
11.30 лв.
Ограничена наличност
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо