География и икономика за 12. клас - профилирана подготовка. Модул 5. България и регионална политика

Неналичен
Предмет
География и икономика
Клас
12. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Емилия Патарчанова, Пламен Патарчанов, Климент Ангелов, ваня Стоева
Продуктов N:
#31213001
Издателство
Тегло
0.0000 гр
Дата на публикуване
2021
ISBN
9789543446360

Основна цел на авторите при разработването на учебника е интерпретирането на географски и икономически знания за демографските, социалните, икономическите и екологичните проблеми на национално, регионално и местно равнище, както и формиране на активна гражданска позиция. Важен акцент в разработването на темите е разкриването на необходимостта от комплексен научен, технологичен и практически подход при решаването на регионални проблеми.

 

Учебникът е предназначен за текущата профилирана подготовка на учениците от втория гимназиален етап, за работата на учителите, както и за всички, които ще изберат да се явят на зрелостен изпит и/или на кандидат-студентски изпити по география и икономика.

 

Учебното съдържание следва темите на учебната програма. То е структурирано в девет основни раздела:

1. Геополитическо положение на България;

2. Демографски проблеми в България;

3. Съвременно развитие, проблеми и тенденции на селищната мрежа в България;

4. Социални проблеми и социална политика на България;

5. Икономически проблеми на България;

6. Екологични проблеми на България;

7. Регионална политика на ЕС;

8. Съвременни аспекти на регионалната политика на България;

9. Райониране и райони в България – проблеми и тенденции.  

 

Съдържанието е представено на достъпен език, подбрана е актуална информация с много интересни факти за процеси и събития, довели до съвременното състояние на демографските процеси. Провокира се активното участие на учениците при изучаването, дискутирането, оценяването и решаването на различни казуси, свързани със социалните проблеми и социалната политика на България. Всички видове уроци – за нови знания, за дейност, за преговор, обобщение и контрол са диференцирани, предполагат индивидуална и екипна работа при изпълнение на задачите, подходящи са за присъствена и дистанционна форма на обучение. Мотивиращ момент е, че всичко, което се изучава по този модул, е пряко свързано с реалния живот и подготвя учениците за разумни действия в реални житейски ситуации.

 

 

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо