Дневник на пътешественика. Учебно помагало по география и икономика за 7. клас

Наличен
Предмет
География и икономика
Клас
7. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Емилия Патарчанова, Мила Кендерова, Ава Джамадан, Яна Тодорова
Продуктов N:
#10713012
Издателство
Корица
Твърда корица
Страници
128
Тегло
0.0000 гр
Дата на публикуване
2021
ISBN
9786192155797
  • 17 пътешествия в Европа и България, които следват учебното съдържание по География и икономика в 7. клас
  • Всяко пътешествие е структурирано в разпознаваем алгоритъм, като в началото на темата е заложен мотивационен кратък въвеждащ текст и свързан с него любопитен предмет в сандъчето на пътешествието.
  • Задачите и дейностите са представени чрез разнообразни мисии и предизвикателства, чрез които се надгражда учебното съдържание по География и икономика и се развиват ключовите компетентности
  • Рубриките в помагалото подсилват занимателния му характер.

- Рубриката "Компас" дава допълнителни знания, свързани с темата на пътешествието

- Рубриката "Локация" е свързана с развиването на уменията за ориентиране и работа с географска карта

- Рубриката "#Бонус" включва любопитни факти за географски или исторически обекти в пътешествието

- Рубриката „Истории от живота“ описва интересни случки от живота на хората в миналото и днес.

 

•    За учителя: 
- дава възможности за творческа свобода при прилагане на различните методи на обучение и осъществяване на активни междупредметни връзки в задължителната подготовка 
- стимулира положителната нагласа за учене чрез предложения модел на лично откривателство, екипна работа, богати възможности за използване на нова информация и разнообразен илюстративен материал 
- предлага нетрадиционни образователни ресурси за избираемите часове и извънкласни форми на обучение, вкл. „зелени училища“, лагери и др.
- приложението подпомага професионалното ориентиране на учениците, провокира изява на техни творчески решения

•    За ученика:
- стимулира любопитството и създава положителна нагласа за учене чрез лично откривателство и възможност за индивидуална изява
- развива уменията за работа с карта, извличане и търсене на информация от различни източници, изпълнение на дейности по алгоритъм, работа в екип
- дава възможност за прилагане на наученото в различни житейски ситуации
- подкрепя го в търсенето на творчески решения 
- осъществява познавателни връзки между географията, историята, българския език и литература, природните науки, предприемачеството и информационните технологии
- изгражда единна представа за заобикалящия свят
- придобива комплексни общоучебни и граждански умения 
•    За родителите:
- ориентира ги в учебното съдържание по География и икономика в 7. клас
- дава идеи за организиране на семейни пътешествия, за споделяне на познавателен и емоционален опит в семейството, за сътрудничество с детето
- открива нови личностни качества, нагласи и възможности на детето 
- осмисля свободното му време
•    Учебното помагало е предназначено за:
- задължителните и избираемите учебни часове
- самостоятелна работа у дома
- целодневна форма на обучение
- организиране на свободното време на ученика в училището и в семейството.

 

 

Брой:
Купи
14.50 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо