Разгледай

Еволюция на биологичните системи. Учебник по биология и ЗО за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 4

Наличен
Предмет
Биология и здравно образование
Клас
12. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Христо Гагов, Надежда Райчева, Албена Йочкова, Незабравка Пенкова
Продуктов N:
#31216001
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
192
Тегло
0.0000 гр
Дата на публикуване
2021
ISBN
9789543446339

При създаването на учебника авторите са имали предвид, че това е последният модул от учебната програма за профилирано обучение. Целта, която си поставят при разработването му е да стимулират учениците да задават въпроси и да правят свои проучвания, като им осигурят актуално, задълбочено и изчерпателно представяне на различни идеи, хипотези, теории за еволюцията на биологичните системи. Важен акцент при работата е насочването на знанията към своеобразно обобщаване на изучаваните досега структури, явления и процеси. Стремежът на авторите е насочен и към структурирането на общобиологичните концепции на по-високо равнище, с което да завърши профилираното обучение във втория гимназиален етап по предмета.

 

Учебникът е предназначен за текущата профилирана подготовка на учениците от втори гимназиален етап, за работата на учителите, както и за всички, които ще изберат да се явят на зрелостен изпит и/или на кандидат-студентски изпити по биология и здравно образование.

 

Учебното съдържание следва темите на учебната програма. То е структурирано в четири основни раздела:

1. Произход на живата материя – хипотези и доказателства;

2. Еволюция на формите и начините на съществуване на клетката;

3. Произход и еволюция на многоклетъчните организми;

4. Многообразие на еволюционно утвърдените форми на живот.

 

Всички теми способстват за разширяване и обобщаване на биологичните знания чрез ясни, описателни и достатъчно изчерпателни текстове, прецизно онагледени с разнообразни снимки, схеми, таблици, диаграми. Различните видове уроци са диференцирани и лесно разпознаваеми – за нови знания, за упражнения и практически дейности, за обобщение и преговор, за контрол и оценка. Предвидени са и уроци за дискусия и проектна дейност. По този начин се дава възможност за прилагане на новите знанията при решаване на разнообразни познавателни, изследователски и практически задачи,  развиват се уменията за анализ, синтез, критическо мислене и оценяване.

 

Рубриките са разделени според функциите, които изпълняват в две групи: Първата от тях обхваща рубрики с организационни функции: Наученото в темите ще ви помогне да; Как да …..; Акценти на темата; Въпроси и задачи. Във втората група са рубриките за надграждане на базисната подготовка и развитие на общобиологичната култура: В света на учените; Интердисциплинарен форум; Биологията в детайли.

 

Учебникът подкрепя учениците не само в усвояването на нови знания, но и в представянето на достатъчно допълнителна информация, която да им помогне да изградят своя научно вярна представа за развитието на науката и еволюцията на живата природа, в т.ч. и на човека.

 

 

Брой:
Купи
17.90 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо