Езиково пътешествие. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 3. клас

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
3. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
С. Здравкова, М. Ачева
Издателство
Клас
3. клас
Предмет
Български език и литература
Вид издание
Учебни помагала
Корица
Мека корица
Страници
72
Тегло
0.18 гр
Образователно направление
Национален език
ISBN
9786192153007

Eзиково пътешествие е третото от поредицата учебни помагала за избираемите часове по български език и литература. 


То има за цел да допълва и надгражда знанията на третокласниците за езика и речта и да развива уменията им за общуване на български език като базова компетентност в началния етап на обучение. 

Съдържа 32 теми, по една за всяка учебна седмица. Те следват урочните единици в учебника, като по този начин ефективно се затвърдява и надгражда учебното съдържание, улеснява се работата на учителя и се осигурява практическото овладяване на езика. Разнообразни и забавни, задачите в него предлагат различни дейности и форми на работа:

  • четене с разбиране с избираем или свободен отговор на поставен въпрос
  • прилагане на различни начини за проверка правописа на думи
  • групиране на думи, допълване или дописване на изречения или текст по зададен граматичен или смислов модел
  • преразказване или съчиняване на текст по предварителен план и ключови думи
  • редактиране на свой или чужд текст с акцент върху допуснати правописни, смислови или пунктуационни грешки
  • участие в екипна и проектна дейност
  • атрактивни задачи за учениците с по-изявени творчески способности.

В помагалото са включени кратки повествователни текстове, създадени специално от авторите му, гатанки, игри, кръстословици, верижки, стихотворения и илюстрации, които стимулират речевата активност на третокласника.

Интерактивно по своя характер, то е подходящо не само за избираемите часове по БЕЛ, но и за целодневна организация на учебния процес. Подпомага самостоятелната работа на учениците, развива уменията им за самопроверка и самооценка на знанията. 
Езиково пътешествие е помагало, насочено и към родители, които искат да проследяват и насърчават напредъка на своите деца в овладяването на езика. Може да се ползва и от третокласници, които работят по учебници на други издателства.

Брой:
Купи
4.50 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо