Търсене по филтри
Търсене по категории

Задачи и упражнения по български език за 3. клас

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
3. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Георги Георгиев
Продуктов N:
#20301054
Издателство
Височина
210 мм
Дължина
280 мм
Корица
Мека корица
Страници
56
Тегло
0.155 кг
Дата на публикуване
2023
ISBN
9789541817377

Изданието има за цел да осигури практическа работа при овладяване­то на езиковите знания, заложени в учебната програма по български език и литература за 3. клас. Разнообразните езикови задачи и упражнения подпо­магат успешното овладяване на знанията за езиковите единици от фонети­ката, морфологията, лексикологията и синтаксиса и прилагането им в рече­вата практика на ученика. То може да бъде използвано при самостоятелните занимания в урочната дейност, в самоподготовката, осъществявана вкъщи, или в дейностите от целодневната организация на учебния ден в училище.

 

Помагалото съдържа 34 теми, които изцяло следват урочните единици в учебниците по български език за 3. клас. В тях са разработени езикови за­дачи със занимателен и познавателен характер, които съдействат за ак­тивизиране на мисловната дейност, за трайно и непринудено усвояване на учебното съдържание.

 

Включени са:

  • кръстословици, ребуси, игри;
  • задачи за редактиране на изречения и текст;
  • тестови задачи, свързани с езиковото учебно съдържание, предвидено в учебната програма за 3. клас, съобразени с възрастта на учениците;
  • рисунки, таблици, схеми и графики, които не само подпомагат изпълне­нието на задачите, но носят и допълнителна информация;
  • езиков кът, в който е систематизирано цялото учебно съдържание за 3. клас. В него езиковите правила са представени чрез достъпни и за­помнящи се примери.

 

Предложени са 7 теми за самопроверка в два варианта с приложен ключ за верните отговори. Те могат да бъдат използвани както за самостоя­телна работа в клас, така и вкъщи.

Предложена е и достъпна система за самооценка, включваща скала с три степени (висока, средна, ниска). Използването й позволява на ученика да съ­отнесе равнището на учебните си постижения с очакваните резултати, заложени в учебната програма.

 

Помагалото е ценен помощник на учениците в затвърдяването и прила­гането на изучения материал, на учителите – при проверка и оценка на зна­нията, а на родителите – при подпомагането на децата в тяхната подго­товката.

 

То може да се използва успешно както от ученици, които работят по учебниците на издателство „Клет“ с марката „Булвест 2000“, така и от тези, които работят по останалите одобрени от МОН учебници.

 

 

Брой:
Купи
6.00 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо