ИНТЕРЕСНО, УСПЕШНО И ПО - БЪРЗО

Наличен
Предмет
Комбинирани предмети
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова
Издателство
Издателство
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Предмет
Комбинирани предмети
Вид издание
Учебни помагала
Образователно направление
Детски градини
ISBN
9789541807996

Помагалото предлага на учителите и родителите интересни занимания и игри с бързоуспяващите деца чрез теми, които обхващат образователно съдържание по всички направления от подготвителна група. С всяка тема може да се работи една или две седмици, като целите и очакваните резултати, заложени за постигане чрез нея, са поместени в специална инструкция. 
Помагалото дава възможност както за самостоятелна дейност на детето в детската градина или вкъщи, така и за работа в екип с други деца или с възрастен. 
Включените в помагалото задачи, упражнения и игри се изпълняват чрез дейности по:

  • откриване на еднакви фигури или на разлики между изобразени обекти и предмети;
  • допълване на образи;
  • откриване на грешки;
  • разчитане на код;
  • извършване на класификация с изключване;
  • решаване на предметно судоку;
  • откриване на зависимости по аналогии и асоциации;
  • движение по графични схеми и лабиринти;
  • ориентиране в житейски ситуации и много други.

Помагалото е с изключително атрактивно графично решение, което предизвиква детето само да пожелае да играе и да се забавлява, като обогатява представите и усъвършенства уменията си чрез прилагане на творчески решения.

Брой:
Купи
7.50 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо