Търсене по филтри
Търсене по категории
Разпределение.xlsx

Информатика за профилирана подготовка 12. клас, модул "Релационен модел на бази от данни"

Наличен
Клас
12. клас
Предмет
Информатика и информационни технологии
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Красимир Манев, Филип Андонов, Нели Манева
Продуктов N:
#41211001
Издателство
Височина
208 мм
Широчина
8 мм
Дължина
280 мм
Корица
Мека корица
Страници
104
Тегло
0.268 кг
ISBN
9786197243987

 

Учебните помагала са свързани с учебното съдържание на задължителните модули на профил Информатика в 11. и 12. клас:

Модул: Обектно-ориентирано проектиране и програмиране

Модул: Структура от данни и алгоритми

Модул: Релационен модел на бази от данни

Модул: Програмиране на информационни системи

 

Огромната част от съвременния софтуер, предназначен да подпомага дейността на институциите, бизнеса и отделната личност, използва – под една или друга форма, в по-голям или по-малък обем – съхранени в компютрите данни. Утвърден през годините подход за събиране, съхраняване и обработка на нужните на един субект данни е, с използването на Система за управление на бази от данни (СУБД). Целта на това учебно помагало за третия модул на Профил Информатика е да запознае учениците с теоретичните основи на базите от данни и практическите аспекти на използването им.

I. Въведение

В първата тема на помагалото са разгледани на принципно ниво понятията информация, информационна система (ИС) и база от данни (БД).

II.
Релационен модел на БД

Втората тема е посветена на теоретичните основи на базите от данни. Представени са накратко различни модели за структуриране на данните и е разгледан подробно най-популярният и най-често използван модел – релационният.

III.
Система за управление на БД

В трета тема са представени основните възможности на СУБД MS Access. Подробно са разгледани начините на създаване на обектите на системата – таблици, форми, заявки и отчети. Уроците са илюстрирани с много примери и са придружени със задачи за практическа работа.

IV.
Интегриране на БД в ИС

Четвъртата тема е посветена на интегрирането на база от данни, създадена с MS Access, в Информационна система. Предложени са два подхода – в рамките на MS Access и със средствата на език за програмиране. Илюстрациите за втория подход са направени с езика за програмиране, който използвахме в първите две помагала – C#, но не е трудно те да бъдат направени трансформирани в придружаващия MS Acces език Visual Basic.

Като основна за цялото помагало е поставена идеята
учениците да изработят неголяма ИС, като в упражненията от втората тема проектират БД, в упражненията от третата тема реализират проектираната БД, а в упражненията от четвъртата тема интегрират създадената БД в ИС. Разработените малки ИС могат да бъдат (и е добре да бъдат) основа на реални проекти за създаване на ИС, които да бъдат реализирани в часовете от четвъртия модул на Профила Информатика.

 

 

 

Брой:
Купи
14.90 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо