Искам да науча повече по математика в 4. клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове

Наличен
Предмет
Математика
Клас
4. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Мариана Богданова, Мария Темникова
Издателство
Клас
4. клас
Клас
4. клас
Предмет
Математика
Предмет
Математика
Предмет
Математика
Вид издание
Учебни помагала
Вид издание
Учебни помагала
Корица
Мека корица
Страници
72
Дата на публикуване
2019
Образователно направление
Природни науки
ISBN
9789541815007

Помагалото е съобразено изцяло със заложените в нормативните документи постановки за разширената и допълнителна подготовка на четвъртокласниците по математика и реализира идеята за системна и целенасочена подготовка на учениците за НВО.

Разработени са 34 темипо една за всяка учебна седмица. В тях са включени в занимателна и мотивираща форма задачи за:

- числата над 1000, събиране и изваждане с тях без и с преминаване, пресмятане на числови изрази, намиране на неизвестен умалител;

- намиране на лице и обиколка на позната геометрична фигура с използване на изучените мерни единици за дължина;

- разпознаване на геометричните тела куб, правоъгълен паралелепипед, пирамида, конус, цилиндър, кълбо;

- умножение и деление на естествените числа с едноцифрено и с двуцифрено число; пресмятане на стойността на числови изрази, съдържащи до три действия; намиране на неизвестен делител;

- решаване на текстови задачи както с пряка употреба на релациите „... повече...“, „... по- малко...“, „… пъти повече...“, „... пъти по-малко...“, така и с косвена (релацията пояснява даденото количество спрямо търсеното);

- съставяне и решаване на текстови задачи по данни, представени чрез илюстрации, чрез чертежи, чрез числови изрази и др; използване на изучените мерни единици за: маса, време, дължина, пари, площ, големина на ъгъл;

- намиране на страна по дадена обиколка или лице на фигура и друга(и) страна(и).

Включените в помагалото разнообразни задачи поддържат интереса към изучаваното математическо съдържание и съдействат за придобиване на умения за самостоятелен учебен труд. Осъществява се системна подготовка на учениците за НВО.

Всяка тема е разработена на отделен разтвор, като са включени задачи с различна степен на трудност. Отделя се специално място за работата с практико-приложни задачи, за представянето на информацията в тях чрез различни спомагателни модели, за съставянето на задачи. Има и задачи, даващи възможност за подготовка на учениците за различни математически изяви в състезания, конкурси и др.

 

 

Брой:
Купи
6.00 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо