История и цивилизации за 5.-7. клас - за обучение, организирано в чужбина

Наличен
Предмет
История и цивилизации
Клас
комб. групи/класове
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Х. Матанов, П. Календерова, И. Илиева, С. Димитрова
Издателство
Издателство
Клас
комб. групи/класове
Предмет
История и цивилизации
Вид издание
Учебни помагала
Корица
Мека корица
Страници
136
Дата на публикуване
2019
Образователно направление
Социални науки
ISBN
9786192154653

Учебното помагало по история и цивилизации представлява пълен курс по българска история – от първите свидетелства за живот по днешните български земи до началото на XXI век. То дава възможност учениците да получават, разширяват и задълбочават познанията си за най-значими политически, стопански, обществени и културни явления в българската история.

Учебното съдържание е представено така, че да формира отношение към родното, към историческата традиция, да утвърждава съзнанието за българската идентичност като част от европейската.

Езикът и стилът му са достъпни дори и за тези ученици, които от рождение живеят и учат в чуждоезикова среда.

Хартиеният и електронният вариант на учебното помагало работят в комплект и осигуряват възможност за провеждане на ефективен учебен процес.

Богатият илюстративен материал, подкрепен от разнообразни електронни ресурси, показва по атрактивен начин историческите забележителности на България и формира знания за интересната българска история.

Виртуалните разходки из старините, посещенията на галерии и музеи, беседите от родните къщи на велики българи дават възможност и на тези, които не са били още в България, да усетят неповторимия чар на отечеството, да се почувстват горди, че са българи.

 Интерактивните карти и задачи, както и множеството идеи за индивидуални или колективни проекти са напълно в стила на работа в съвременното училище, с който децата вече са свикнали, независимо в коя страна живеят и учат.

След всека тема за нови знания следват въпроси и задачи за упражнение. По този начин учениците могат да задълбочат и затвърдят знанията, уменията и компетентностите си.

В края на трите раздела на помагалото има тестове за проверка на знанията и самоконтрол. В помагалото е представена и хронологична таблица с най-важните събития от българската история от най-дълбока древност до наши дни, която систематизира факти и събития.

 

Информация за електронния вариант

 

В електронния вариант на учебното помагало се съдържат над 330 ресурса – атрактивни, разнообразни и лесни за използване:

  • информационни ресурси и визуализации видео, галерии, виртуални експозиции и др., които представят артефакти, исторически личности и събития, традиции, исторически извори;
  • интерактивни тестови задачи и упражнения към урочните статии с разнообразен формат – с изписване на отговора, с един и с повече верни отговори, с избор от падащо меню, свързване на елементи по двойки, разпределяне в категории, последователно подреждане;
  • 3D панорами – някои от панорамите са с добавена виртуална реалност;
  • аудио- и видеофайлове – свързани са с конкретна задача в помагалото;
  • речник – включва понятия и думи, употребявани в научния стил, нетрадиционни за лексиката на деца, живеещи в чуждоезикова среда. Към пояснителния текст е добавен аудиофайл, за да се представи и правилното произношение на думите;
  • линкове към интересни обекти в интернет, които обогатяват задължителното учебно съдържание – сайтове на държавни институции, музеи и библиотеки, дигитални изложби и колекции.
  • исторически карти – картите от помагалото се визуализират като изображение с високо качество;
  • проекти и игри.

Рубрики

Личности от епохата – представя най-важната информация за  историческите личности по теми.

Кой кой е? – задача за разпознаване на исторически личности по текстово описание и по изображение.

Най-важното в този урок – представя в синтезиран вид основната информация във всяка статия чрез текст, изображения и аудио.

Проект задачи за индивидуална работа или за работа в екип, които изискват подбор на информация от различни източници, осъществяване на междупредметни връзки, използване на различни формати и инструменти за презентиране.

Интерактивна карта – карта с кратка информация и галерии с изображения на артефакти и обекти.

 

Електронният вариант на помагалото дава на учителя допълнителни възможности да:

•          оптимизира възприемането и осмислянето на информацията чрез аудиовизуални средства

•          актуализира и затвърдява знания и умения при овладяването на които учениците срещат трудности

•          акцентира върху отделни елементи от урока, като използва инструментите, които предоставя софтуерният продукт

•          избира материали с различна степен на трудност

•          въвежда по своя преценка допълнителна информация по всяка тема от включеното в помагалото съдържание

•          осъществява ефективни междупредметни връзки

•          повишава качеството на проверката и оценката на знанията и уменията, овладени от учениците, чрез използване на мултимедийно представени задачи с разнообразен формат

•          поставя индивидуални задачи на всеки ученик, да си разменя бележки и съобщения с учениците и много други активности.

 

Електронните ресурси може да се използват в онлайн (с интернет) режим, а след изтегляне на електронните учебници и ресурсите – и в офлайн (без интернет) режим.

Брой:
Купи
26.70 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо