Книга за учителя - Малка приказна пътечка за 2-3 годишни деца в групите на детските ясли и IА група на детската градина

Наличен
Предмет
Комбинирани предмети
Клас
Яслена група ДГ (2-3)
Тип издание
Материали за учителя
Автор
Л. Пенева, М. Миткова
Издателство
Клас
Яслена група ДГ (2-3)
Клас
Яслена група ДГ (2-3)
Предмет
Комбинирани предмети
Предмет
Комбинирани предмети
Предмет
Комбинирани предмети
Вид издание
Книга за учителя
Вид издание
Книга за учителя
Корица
Мека корица
Тегло
0.14 гр
Образователно направление
Детски градини
ISBN
9789541813508

Книгата за учителя представя основните цели и идеи на педагогическия модел, представен в образователния комплект „Малка приказна пътечка“.

В нея са включени:

  • психолого-педагогически особености на децата от 2- до 3-годишна възраст;
  • характеристика и специфика на образователните направления;
  • педагогическа технология за реализиране на модела;
  • проследяване на равнището на постиженията на децата в тази възрастова група.

В книгата е отделено специално място на педагогическата технология, която съчетава следните компоненти: подходи, форми, методи, похвати и средства.

Предложената технология осигурява овладяването на заложеното образователно съдържание, в което са интегрирани актуални и достъпни за детето области от действителността.

Реализирането на тази технология е предложено в книгата за учителя с балансирани и съобразени с възрастовите особености на децата примерни разпределения на ситуациите, на тематичното съдържание, на образователното съдържание по образователни направления за реализиране на целите и очакваните резултати.

Проследяването на равнището на постиженията е ориентирано към ефективно педагогическо взаимодействие, при което се разкрива индивидуалният потенциал на детето и се предоставят възможности за развитието му в бъдеще.

Брой:
Купи
18.00 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо