Търсене по филтри
Търсене по категории

Книга за учителя по изобразително изкуство за 2. клас

Наличен
Клас
2. клас
Предмет
Изобразително изкуство
Тип издание
Материали за учителя
Автор
Петя Иванова, Десислава Кралева, Мария Петрова
Продуктов N:
#20205011
Издателство
Официален сайт
Височина
221 мм
Широчина
5 мм
Дължина
294 мм
Корица
Мека корица
Страници
96
Тегло
0.251 кг
ISBN
9789541816912

Компоненти на системата

Книга на учителя по изобразително изкуство за втори клас е информационно-методическо пособие за начални учители и учители специалисти по изобразително изкуство, които преподават в началния етап на основната образователна степен.

Книгата на учителя е част от учебния комплект за обучение по изобразително изкуство във втори клас. Тя предлага разнообразни информационно-методически ресурси за учителите (методически разработки на всички уроци от учебника, годишно тематично разпределение, електронни адреси на сайтове и галерии за изкуство и детско творчество и др.), които да подпомогнат организирането и провеждането на обучение, съобразено с държавния образователен стандарт и учебната програма по изобразително изкуство за втори клас (общообразователна подготовка), възрастовите особености и интереси на учениците, перспективите за личностното им развитие и творческите им изяви.

Основен методически акцент в книгата на учителя по изобразително изкуство за втори клас е придобиването на ключови компетентности като комплекс от знания, умения, способности и мотивация на учениците, където важно значение е отредено на изграждане на художествена и естетическа култура, на способности за културно изразяване, инициативност и творчество.

Книгата за учителя съдържа подробни методически указания за провеждане на обучение по всички уроци в печатното издание на учебника за: нови знания, упражнения и практическа дейност, диагностика на входно и изходно равнище за усвояване на учебното съдържание. Предоставени са разнообразни образователни модели и технологии за постигане на очакваните резултати по всяка основна тема на учебното съдържание, за усвояване на нови понятия и умения за изобразителна дейност.

В методическите указания са предложени богати възможности за междупредметни и вътрешнопредметни връзки, компетентности и дейности с междупредметен характер, педагогическа технология за провеждане на обучението с включени методи и форми на оценяване по урочни единици.

Книга на учителя по изобразително изкуство за втори клас следва да се разглежда като методическо средство за подпомагане на образователния процес чрез актуални методически идеи и подходи в съвременните условия на обучение, традициите в българското образование и добри практики в обучението.

Брой:
Купи
30.00 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо