Книга за учителя по литература за 2. клас

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
2. клас
Тип издание
Материали за учителя
Автор
Т. Власева, В. Славова
Издателство
Клас
2. клас
Предмет
Български език и литература
Вид издание
Книга за учителя
Корица
Мека корица
Страници
280
Дата на публикуване
2020
Образователно направление
Национален език
ISBN
9786192155124

Книгата е предназначена да подкрепи с насоки и ресурси дейността за проектиране и осъществяване на ефективен образователен процес, основан на актуални научни теории и иновативни практики и съобразен с приоритетите в учебната програма за 2. клас.


Последователно са разгърнати авторската концепция за комуникативно, компетентностно и личностноориентирано литературно обучение и системата на работа за формиране на ученика като читател чрез интегрирано овладяване на предметните и ключовите компетентности. Специално внимание е отделено на приемствеността с обучението по български език и литература в 1. клас и перспективната ориентация към изграждане на базовата грамотност на ученика за използване на езика, четенето и писането като средства за учене и успешно обучение по всички учебни предмети в началното училище.


Примерните методически разработки по всяка тема са представени в нови рубрики, отразяващи спецификата на обучението по литература, центрирано към ученика и приобщаването му към литературата и книгата. Постигнат е баланс между традиционните и модерните технологии с активни и интерактивни методи на преподаване, учене и оценяване. Представени са атрактивни форми за игровизация, диалогизация и дигитализация на образователната среда, за да се отговори на интересите на учениците от новото „дигитално“ поколение.

Брой:
Купи
30.00 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо