Разгледай

Култура и духовност. Учебник по история и цивилизации за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 2

Наличен
Предмет
История и цивилизации
Клас
12. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Даниел Вачков, Кирил Василев, Красимира Табакова, Симона Самуилова
Продуктов N:
#31212001
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
144
Тегло
0.0000 гр
Дата на публикуване
2021
ISBN
9789543446322

Основна цел на авторите при разработването на учебника е представянето на  съвременното развитие и постиженията на историческата наука по такъв начин, че усвояването на специфичните знания да мотивира учениците да опознаят миналото с оглед на правилното разбиране на настоящето и правене на реалистични прогнози за бъдещето. Изложението внушава индиректно разбирането, че образоваността разширява многократно перспективите им за реализация в информационното общество, в което ще живеят. Обърнато е сериозно внимание на специфично националното в развитието на българската наука и култура, което ще помогне на учениците по-добре да се ориентират и преценяват ценностите на глобализиращия се свят. Анализът на отрицателни явления в общественото и политическото развитие на света след Втората световна война е насочен към извличане на така необходимите поуки от историята, които биха предпазили младите хора от увлеченията, илюзиите и грешките на миналото.

 

 Учебникът е предназначен за текущата профилирана подготовка на учениците от втория гимназиален етап, за работата на учителите, както и за всички, които ще изберат да се явят на зрелостен изпит и/или на кандидат-студентски изпити по история.

 

Учебното съдържание следва темите на учебната програма. То е структурирано в два основни раздела:

1. Образование, наука и технологии;

2. Културни постижения през ХХ и ХХІ век.

 

Броят на темите съответства на броя на  предвидените в учебната програма учебни часове за изучаване на модула (31). Последователността и заглавията на темите са описани в съдържанието на учебника. В апарата за ориентиране – стр. 3 на учебника са описани рубриките, използвани в учебника. Рубриките са: Въпроси и задачи; Стратегии на успеха; Идеи за проект; Барометър на напредъка; Документи.

 

Рубриката Барометър на напредъка е част от практическите занятия, оформени под заглавието „Историческа работилница“ и насочени към създаване и затвърждаване на специфични умения у учениците. В тази рубрика се предлагат различни по степен на трудност, по начин и форма на изпълнение задачи - индивидуално или екипно, писане на формулирано становище, на кратък научен текст, обобщение на резултати от анкета или от посещение на музей и т.н.. Учителят може да прецени кои дейности на кои  ученици да възложи, както и дали и доколко да редуцира обема на планираната за извършване от учениците работа.

 

Учебникът напълно съответства на учебната програма и осигурява покриването на очакваните резултати по модул 2. В раздела „Образование, наука и технологии“ акцентът пада върху развитието на българското образование от Освобождението до наши дни. Анализът на основополагащите закони за народната просвета, както и на промените в структурата на образователната система имат за цел да насочат вниманието на учениците към образованието като една от най-важните държавни политики в най-ново време. Поради това училището е обект както на тоталитарен контрол, така и на внимателно отношение и подпомагане от страна на демократичните форми на държавно управление. Във втория раздел „Културни постижения през ХХ и ХХІ век“ акцентът пада върху много актуални за нашето време и вълнуващи младите хора въпроси като младежките субкултури, ролята на медиите в живота на обществото и консуматорските крайности, в които все повече хора изпадат. Всички тези проблеми, представени с добре подбран документален материал и онагледени с подходящи диаграми и статистически данни, са неизчерпаем източник на теми за дискусия, в която младите хора да оформят своите позиции и да се научат на толерантен диалог при формирането на решения по различни житейски въпроси.

 

 

Брой:
Купи
15.90 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо