Малка приказна пътечка. Книга за учителя за 2-3 годишни деца в групите на детските ясли и IА група на детската градина

Наличен
Предмет
Комбинирани предмети
Клас
Яслена група ДГ (2-3)
Тип издание
Материали за учителя
Автор
Л. Пенева, М. Миткова
Издателство
Клас
Яслена група ДГ (2-3)
Предмет
Комбинирани предмети
Вид издание
Книга за учителя
Корица
Мека корица
Страници
96
Тегло
0.14 гр
Образователно направление
Детски градини
ISBN
9789541813508

Книгата за учителя представя основните цели и идеи на педагогическия модел, представен в образователния комплект „Малка приказна пътечка“.

В нея са включени:

  • психолого-педагогически особености на децата от 2- до 3-годишна възраст;
  • характеристика и специфика на образователните направления;
  • педагогическа технология за реализиране на модела;
  • проследяване на равнището на постиженията на децата в тази възрастова група.

В книгата е отделено специално място на педагогическата технология, която съчетава следните компоненти: подходи, форми, методи, похвати и средства.

Предложената технология осигурява овладяването на заложеното образователно съдържание, в което са интегрирани актуални и достъпни за детето области от действителността.

Реализирането на тази технология е предложено в книгата за учителя с балансирани и съобразени с възрастовите особености на децата примерни разпределения на ситуациите, на тематичното съдържание, на образователното съдържание по образователни направления за реализиране на целите и очакваните резултати.

Проследяването на равнището на постиженията е ориентирано към ефективно педагогическо взаимодействие, при което се разкрива индивидуалният потенциал на детето и се предоставят възможности за развитието му в бъдеще.

Брой:
Купи
18.00 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо