Математика за 3. клас

Наличен
Предмет
Математика
Клас
3. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
М. Богданова, М. Темникова, В. Иванова
Издателство
Клас
3. клас
Предмет
Математика
Вид издание
Учебни комплекти
Корица
Мека корица
Страници
128
Тегло
0.335 гр
Образователно направление
Природни науки
ISBN
9789541812082

Учебникът по математика за 3. клас продължава заложената в 1. и 2. клас тенденция в разработването на учебното съдържание. Използвани са разнообразни средства (илюстрации, занимателни елементи, пръчици и снопчета, бодливо и обикновено сметало, мисли на деца, таблици и др.) с цел да се съдейства за бързото ориентиране и активното включване на учениците при актуализирането, възприемането и затвърдяването на знанията, уменията и компетентностите, заложени в учебната програма по математика за 3. клас.

Работата с учебника се характеризира със следните особености:

  • Ориентирането в учебника е улеснено чрез Пътеводител, графични знаци и различно цветово оформление на всеки раздел и вид уроци.
  • Съдържанието на алгоритмите за писмено събиране и изваждане се изяснява, като пресмятанията сепредставят схематично в таблици.
  • При изясняването на алгоритмите за писмено умножение (както без преминаване, така и с преминаване) са включени и различни похвати за устно смятане.
  • При въвеждането на алгоритмите за писмено умножение е търсен най-лекият за учениците начин на изясняването им, без да се подценява тяхното съзнателно усвояване.
  • Правилно подбраните и добре организирани интерактивни задачи и техники осигуряват на учениците възможности за лесно разрешаване на проблеми.
  • Развиват се умения за самостоятелно вземане на решения, за съставяне на бюджет в различни ситуации – „В магазина“, „Подготовка за екскурзия“, „На спортния празник“.
  • Чрез решаването и съставянето на текстови задачи у учениците се формират умения за математическо моделиране – един от най-важните компоненти на математическата компетентност.
  • В задачите, свързани с усвояването на геометрични обекти, са предложени много задачи с практическа насоченост за измерване на предмети или разстояния с избрана от ученика мерна единица.
  • Разработена е технология за усвояването на правилата при овладяването и прилагането на математическите умения.
  • Последните задачи към всеки урок имат развиваща функция – изисква се откриване на закономерности, на разлики, на видови и родови понятия.

Учебникът е богато онагледен със схеми, таблици, чертежи, илюстрации, снимки, цветово обособяване на акцентите в урока. Това допринася както за по-лесното възприемане на учебното съдържание, така и за придобиване и усъвършенстване на умения за извличане на информация от различни източници.

Брой:
Купи
19.92 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо