Моето безопасно поведение. Учебно помагало за 3. подготвителна група

Наличен
Предмет
Комбинирани предмети
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание
Учебни помагала
Продуктов N:
#29399032
Издателство
Височина
260 мм
Широчина
200 мм
Корица
Мека корица
Страници
20
Тегло
0.0000 гр
Дата на публикуване
2020
ISBN
9789541814864

Помагалото е създадено в отговор на утвърдените нормативни документи, предвиждащи целенасочена работа с децата за оцеляващо поведение:

  • Програма за обучение по безопасност на движение по пътищата за 3. ПГ на детската градина – утвърдена със заповед № РД09-2684 от 20.09.2018 г на МОН.
  • Инструкция № 2 на МОН от 05.07.2004 г. Ситуациите следват сезонния принцип и се основават на следните основни подходи, съобразени с възрастовите характеристики на детето на 5 – 6-годишна възраст: ситуативен, интегративен, екологичен, човекосъобразен и резилианс.

Новото в помагалото е:

  • Постигане на компетентности за спазване на правила за безопасност и култура на поведение на пътя.
  • Осъзнаване на значението на личната безопасност в контекста на оцеляване в екстремна среда.
  • Свързване на овладяното знание с практическото му приложение чрез ситуативния подход.
  • Създаване на възможност за идентифициране с герои, носители на положителни модели на поведение.

Задачите и дейностите имат за цел осмисляне на същността на конкретно явление и овладяване на правила, основополагащи безопасно поведение при възникване на определени ситуации. Последните две страници са предвидени за отчитане на постиженията на детето по отношение на възможността да се справя по време на бедствие.
В помагалото е поставен акцент върху емоционалния компонент и е необходимо детето да разбере, че в конкретна екстремна ситуация ще бъде защитено и обгрижено.
Помагалото може да се използва за работа с всички деца на 5 – 6-годишна възраст както в детската градина, така и вкъщи.

 

 

 

Брой:
Купи
4.00 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо