Моята приказна пътечка към математиката – познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група

Наличен
Предмет
Математика
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание
Познавателни книжки
Автор
М. Богданова, В. Янчева
Издателство
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Предмет
Математика
Предмет
Математика
Предмет
Математика
Предмет
Математика
Вид издание
Учебни комплекти
Вид издание
Учебни помагала
Вид издание
Учебни комплекти
Корица
Мека корица
Тегло
0.085 гр
Дата на публикуване
2019
Образователно направление
Детски градини
ISBN
9789541811795

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към математиката е предназначена за индивидуална работа на децата на 5 – 6 години. В нея са предложени в интересна и занимателна форма 72 теми, в които е разработено образователното съдържание от петте ядра в направление Математика.
Включените в книжката познавателни задачи са насочени към развиване на умения­та на децата за:

  • сравняване и броене;
  • подреждане на обекти в групи (класификация и сериация);
  • измерване на обекти;
  • определяне на пространствени посоки и отношения между обекти;
  • моделиране на количество и пространствени местоположения в мрежа (двумерно пространство);
  • очертаване на път за придвижване в лабиринт;
  • ориентиране във времевите последователности и времеви еталони;
  • разпознаване на геометричните фигури и тяхното комбиниране в игровата и предметно-преобразуващата дейност на децата.

Познавателно-изпълнителската активност за детето е проектирана чрез практически действия по ограждане, свързване, зачертаване, оцветяване и е игрово мотивирана. Това му дава възможност да бъде активно и да открива самостоятелно света на числата и геометричните фигури, на величината дължина, на количествените, пространствените, времевите отношения, да открива прилики и разлики, да се концентрира върху поставената задача и да развива оперативните възможности на детската ръка. За успешното възприемане на образователното съдържание изключителното голяма роля играе специално създаденият и умело използван илюстративен материал. 
В книжката е разработена система за проследяване на постиженията на детето, чия­то цел е да се установят равнището на овладяване на образователното съдържание и степента на постигане на заложените в Държавния образователен стандарт очаквани резултати. Задачите са ориентир за учителя в работата му по организиране и провеждане на взаимодействието с детето.

Брой:
Купи
8.30 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо