Музика за 4. клас

Наличен
Предмет
Музика
Клас
4. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева
Издателство
Клас
4. клас
Предмет
Музика
Вид издание
Учебни комплекти
Корица
Мека корица
Страници
64
Дата на публикуване
2019
Образователно направление
Социални науки
ISBN
9786192154066

Новият учебник по музика за 4. клас е атрактивна книга за музиката. Той съдържа богат музикален материал (песни за пеене и произведения за слушане), разнообразни илюстрации, които осигуряват възможност за провеждане на интерактивен учебен процес и постигане на учебните цели.

 


Учебникът е структуриран в логична последователност в синхрон с учебната програма. При неговото разработване водещи са принципите за:
• креативност
• емоционалност, образно мислене и развитие на познавателна активност, в областта на музиката.

 

Учебното съдържание е разработено така, че да надгради постигнатото в първи, втори и трети клас с нови знания, умения и компетентности. Да разшири и обогати възможностите за пълноценно общуване с музиката – пеене, слушане на музика, танцуване.

 

В четвърти клас предстои да се формират нови понятия в областта на нотната писменост, видовете оркестри, музикалните инструменти, музиката и съвременните технологии. Ето защо учебното съдържание е представено чрез много и разнообраз- на музика от различни времена, забавни музикални задачи, разработване на проекти, проучване на българските фолклорни традиции и обичаи.

 

Неразделна част от учебника е електронният учебник, който съдържа още много музика, интерактивни задачи, които обогатяват музикалната култура на учениците.

Приятна и успешна работа с учебника по музика за 4. клас.

Брой:
Купи
12.90 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо