Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между „Клет България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, ул. „Никола Тесла“ 5, сграда BSR II, ет. 4, имейл адрес: office@klett.bg, тел. номер: 02/843 20 70, наричано по-долу за краткост „Клет България“/“Дружеството“, и клиентите, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайта „www.учебника.бг”, наричан по-долу „Уебсайтът”.

 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

 

Чл. 2. Уебсайтът e електронен магазин, достъпен на адрес www.учебника.бг, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Уебсайта стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Уебсайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Уебсайта и да извършват електронни изявления във връзка с вече сключените договори за доставка на Стоки, заявени чрез Уебсайта;

3. Да получават информация за нови стоки предлагани от Уебсайта;

4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната уредба, регулираща защитата на потребителите предимно чрез Уебсайта.

Чл. 3. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Уебсайта чрез интерфейса му, достъпен на страницата в Интернет на адрес www.учебника.бг.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Дружеството се задължава да достави на посочения от Потребителя адрес поръчаните от него стоки чрез избран от Дружеството доставчик.

(3) Потребителите заплащат възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Уебсайта и настоящите общи условия.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Дружеството в настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 4. (1) Потребителят и Дружеството се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път чрез посочения за контакт с Дружеството имейл адрес.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Уебсайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

Чл. 5. (1) За да използва Уебсайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе свои лични данни, както следва:

- в регистрационната форма в Уебсайта, в случай че желае да заявява поръчки чрез регистриран профил или

- чрез опцията „гост“, в случай че не желае да регистрира профил в Уебсайта.

(2) С попълване на данните си и избиране на бутоните "Регистрирай се" и "Изпрати поръчката", Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Дружеството потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Дружеството. След потвърждаване на регистрацията се създава акаунт на Потребителя.

(4) При извършване на регистрация и поръчка без регистрация Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните си, в случай на промяна.

(5) За регистрация Потребителят може да използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи. В този случай Дружеството има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 6. Потребителят има право да добавя нов адрес за доставка при извършване на всяка нова поръчка.

Чл. 7. Потребителят има право по всяко време да спре ползването на предоставяните на Уебсайта услуги. При изрично искане от страна на Потребителя Клет България премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до: office@klett.bg.

 

 

IV. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

 

Чл. 8. (1) Потребителите използват Уебсайта на Дружеството, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Дружеството стоки чрез избор на желани стоки от Уебсайта.

(2) Договорът между Клет България и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://учебника.бг/общи-условия-page5.html.

(3) Страна по договора с Дружеството е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя или данните, предоставени при поръчка на стоки като „гост“.

(4) След избор на стоки за покупка от страна на Потребителя, последният предоставя данни за доставка, като Дружеството е осигурило възможност за поправяне на грешки при въвеждането на информация от Потребителя, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й и финализиране на поръчката от Потребителя чрез Уебсайта с избиране на бутон „Изпрати поръчката“.

(6) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Дружеството изрично уведомява Потребителя чрез изпращане на потвърдителен имейл на посочения от Потребителя имейл адрес.

(7) Избраният от Дружеството доставчик доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

 

 

V. ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

 

Чл. 9. (1) Всички цени на Стоките в Уебсайта са крайни, обявени в Български лева, с включено ДДС.

(2) Клет България има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

(3) След финализиране на Поръчка Потребителят следва да заплати цената, която е била посочена в Уебсайта по време на финализиране на поръчката чрез наложен платеж - в момента на доставката.

(4) Всички Стоки, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, като стоките с ограничено количество са изрично отбелязани в Уебсайта.

Чл. 10.(1) Поръчки, направени на Уебсайта се обработват и фактурират от „Озон Ентъртейнмънт“ ООД, ЕИК 200832020, тел: 0700 20 696, имейл: contacts@ozone.bg в рамките на първия работен ден след финализирането им и се предават за изпращане с куриери на „Озон Ентъртейнмънт“ ООД или куриерска фирма „Спиди“ АД.

(2) Срокът за доставка на куриерската пратка до посочения от Потребителя адрес е от 1 до 3 работни дни. 

(3) За Стоки, чиято наличност е изчерпана или при възникнал проблем с доставката Дружеството уведомява изрично Потребителя, като му предлага срок и възможности за изпълнението на поръчката и доставката й.

Таксите за доставка, които Клет България определя за всяка една поръчка, направена през Уебсайта са, както следва:

•             за поръчки до 500 лв. – такса за доставка - 5 лв. с ДДС

•             за поръчки от 501 лв. до 1000 лв. – такса за доставка - 10 лв. с ДДС

•             за поръчки над 1000 лв. – такса за доставка - 15 лв. с ДДС

(4) Клет България си запазва правото да прави промени в таксата за доставка според измененията в цените на куриерските услуги. Такса за доставка се начислява към всяка поръчка.

(5) Уебсайтът обработва поръчки само за територията на Република България.

(6) Определените цени за доставка са видни и в потребителската кошница преди финализиране на поръчката от Потребителя.

 

 

VI. ОТКАЗ

 

Чл. 11. (1)Поръчана стока може да бъде върната при ненарушен търговски вид от страна на Потребителя в срок до 14  дни от получаването на стоката, като транспортните разходи са за сметка на Потребителя. За целта Потребителят трябва да изпрати следните данни на имейл office@klett.bg: Номер на поръчка, Имена на клиент, Телефон за връзка, IBAN, Титуляр на сметката, Наименование на продукт, който подлежи на връщане. Възстановяването на заплатената сума се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Потребителя.

(2) Стоките, подлежащи на рекламация са такива,  в случай, че притежават дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане и замяна на Стоките в случая по настоящата алинея 2 са отговорност на Клет България.

(3) При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в Уебсайта, Клет България възстановява платената от Потребителя сума , включително и транспортните разходи, начислени за доставка на стоката в срок от 14 дни от получаване на стоката и не нарушен търговски вид на стоката.

 

 

VIІ. ДРУГИ

 

Чл. 12. (1) Всеки Потребител в Уебсайта носи пълна отговорност за действията си по време на ползване на Уебсайта.

(2) Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта в други мрежи (напр. училищни или университетски интранети, обменни борси и др.).

(3) Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения могат да доведат до ограничаване на достъпа до Уебсайта за Потребителя, както и до задължение за компенсиране на Клет България във връзка с всички нанесени вреди.

Чл. 13. (1) Авторски права и сродни права на Клет България и на трети лица, до които Потребителят има достъп в рамките на използване на Уебсайта, са защитени, съобразно разпоредите на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.

(2)Нерегламентираното използване и поместване на информацията, посочена в ал. 1 по-горе на портали (сайтове) на трети лица, с изключение на случаите, в които е предоставено писмено разрешение от Клет България представлява нарушение на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.

Чл. 14. (1) Политика на Дружеството е да предоставя точна и пълна информация за продуктите в Уебсайта. (2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън правомощията на Клет България, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известно време. Във връзка с горното, Клет България не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.

Чл. 15. (1) Клет България може да изпраща рекламни съобщения, включително съобщения, свързани с нови услуги на Потребител, финализирал поръчка на Уебсайта в случай, че Потребителят е предоставил изричното си съгласие на Клет България в тази връзка.

(2) Клет България си запазва правото да изпраща на Потребителите на Уебсайта съобщения, свързани с  промени в условията и начините за използване на услугите, предлагани чрез Уебсайта.

Чл. 16. Клет България обработва предоставените от Потребителя лични данни съобразно Политиката за защита на лични данни, публикувана в Уебсайта.

(2) Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражението си личните му данни да бъдат обработвани от Клет България, както и да упражни другите права, свързани с обработваните лични данни, заложени в Регламент 2016/679 и описани в Политиката за поверителност, публикувана в Уебсайта. Потребителят може да упражни всяко едно от правата си, произтичащи от Регламент 2016/679, като изпрати e-mail на p.andreeva@klett.bg.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да бъде необходимо Клет България да уведомява предварително своите Потребители. Най-актуалната версия на Общите условия е достъпна винаги в Уебсайта.

Последна актуализация: 17.01.2019 г.

 

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от Клет България. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Клет България няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Координати на Дружеството:

Клет България ООД

гр.София п.к. 1574

ул. Никола Тесла №5, сграда BSR 2, ет.4

тел: 02/843 20 70

имейл: office@klett.bg

 

Координати на Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Координати на Комисия за защита на личните данни:

Адрес: 1592 гр. София, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

факс: (02) 915 35 25

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

Кошница
бр.
общо