Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за подготвителна група

Неналичен
Предмет
Комбинирани предмети
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание
Учебни помагала
Автор
М. Терзиева, К. Кръстева, О. Георгиева, Д. Стефанова, Р. Свирецова, А. Мирчева, Р. Белтекова, Т. Меликова, П. Кънева, Р. Стоянова, П. Димитрова, М. Чо
Издателство
Издателство
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Предмет
Комбинирани предмети
Вид издание
Учебни помагала
Образователно направление
Детски градини
ISBN
9789541807637

Сборникът е предназначен за учители и специалисти в областта на предучилищното възпитание и за студенти от педагогическите специалности.

 

Целта на помагалото е:

  • да обогати методическата литература с нови образци;

  • да разкрие богатството от идеи и възможностите за иновации, свързани с националните ни традиции;

  • да подпомогне педагогическата колегия във възпитанието и подготовката на децата, като предложи разработки и варианти за по-интересна и ефективна практическа реализация на държавните образователни изисквания;

  • да разкрие достиженията на водещи учители в детските градини.

 

Помагалото съдържа сценарии за национални и международни празници и разработки на регламентирани и нерегламентирани ситуации на теми с празничен характер. Всяка една тема е разработена по модел, включващ следните рубрики:
Информация – съдържа сведения за празника, за елементите, които придават празничност на ситуацията.
Таблица – в нея са посочени направлението, ядрото, целта, задачите, възможностите за комбиниране с други направления, видът на ситуацията, нагледните средства, материалите и художественият текст, необходими за реализирането на темата.
Обстановка – съдържа информация за обстановката, в която трябва да протече ситуацията.
Ход на реализиране – представен е подробно ходът на работата по темата.


Темите „Здравей, детска градина”, „Празник на туризма”, „Никулден”, „Коледа пак е дошла”, „Ден на хумора и шегата ”, „Празник на детската книга, „ 24 май” и „Сезоните на детството” са разработени като сценарии за празник. Те включват реплики на участниците с описание на жестовете, които ги съпровождат, стихотворения, заглавия на песните и описание на танците, предвидени за изпълнение по време на тържеството.

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо