Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 1. група

Наличен
Предмет
Комбинирани предмети
Клас
детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание
Учебни помагала
Автор
М. терзиева, К. Кръстева, О. Георгиева, Д. Стефанова, Р. Свирецова, А. Мирчева, Н. Велева, С. Димитрова, П. Пипева
Издателство
Издателство
Клас
детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Клас
детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Клас
детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Клас
детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Клас
детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Предмет
Комбинирани предмети
Предмет
Комбинирани предмети
Предмет
Комбинирани предмети
Предмет
Комбинирани предмети
Предмет
Комбинирани предмети
Предмет
Комбинирани предмети
Предмет
Комбинирани предмети
Вид издание
Учебни помагала
Вид издание
Учебни помагала
Вид издание
Учебни помагала
Вид издание
Учебни помагала
Вид издание
Учебни помагала
Вид издание
Учебни помагала
Образователно направление
Детски градини
ISBN
9789541807507

Сборникът е предназначен за учители и специалисти в областта на предучилищното възпитание и за студенти от педагогическите специалности.
Целта на помагалото е да:

  • обогати методическата литература с нови образци;
  • разкрие богатството от идеи и възможностите за иновации, свързани с националните ни традиции;
  • подпомогне педагогическата колегия във възпитанието и подготовката на децата, като предложи разработки и варианти за по-интересна и ефективна практическа реализация на държавните образователни изисквания;
  • разкрие достиженията на водещи учители в детските градини.

Помагалото съдържа сценарий за празника на мама и разработки на регламентирани и нерегламентирани ситуации на теми с празничен характер. Всяка една тема е разработена по модел, включващ следните рубрики:

  • Информация – съдържа сведения за празника и за елементите, които придават празничност на ситуацията.
  • Таблица – в нея са посочени направлението, ядрото, целта, задачите, видът на ситуацията, нагледните средства, материалите и художественият текст, необходими за реализирането на темата.
  • Обстановка – съдържа информация за обстановката, в която трябва да протече ситуацията.
  • Ход на реализиране – представен е подробно ходът на работата по темата.

Темата „Дар за мама. Осмомартенски поздрав за мама” е разработена като сценарий за празник. Той включва реплики на участниците с описание на жестовете, които ги съпровождат, стихотворения, заглавия на песните и описание на танците, предвидени за изпълнение по време на празника.
В края на сборника е посочена по теми използваната от авторите художествена литература.

Брой:
Купи
3.00 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо