Приятели. Познавателна книжка по български език и литература за втора възрастова група

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
детска градина - 2 група ДГ (4-5)
Тип издание
Познавателни книжки
Автор
Татяна Ненкова, Анна Георгиева
Продуктов N:
#19201002
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
76
Тегло
0.2050 гр
Дата на публикуване
2019
ISBN
9786192153618

Познавателната книжка „Приятели“ по български език и литература за втора група на детската градина е част от едноименната поредица и отговаря напълно на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН. Тя съдържа дидактически материали за реализирането на 72 педагогически ситуации в 36 учебни седмици. Образователното съдържание на всеки картон за индивидуална работа включва темите на две ситуации, т.е. покрива седмичния хорариум. Възприемането на литературно произведение доминира и това е логически обосновано – така децата се запознават с образци на книжовната реч, правилно съставени синтактични конструкции, както и с употреба на думи, съгласувани по род, число и време. Това съдейства за оптимално спонтанно овладяване на българския език и формиране на умения за изразяване и у тези деца, за които българският език не е основен език в семейната среда. Всяка от темите в познавателната книжка дава възможност на учителя да проведе съдържателно, добре структурирано и интегрирано обучение, като предложи на децата дейности, провокиращи към активна речева изява. За да се насърчи самостоятелността на детето, са предвидени задачи, в които то работи с допълнителни изображения от приложението към книжката, като ги залепва според собственото си решение и се аргументира вербално за него.

 

Регистрирането на постиженията на детето по отделните образователни ядра се извършва с помощта на упражненията и задачите от рубриката Колко много знам и мога в началото и в края на учебното време.

 

Целите на познавателната книжка „Приятели“ по български език и литература са в унисон със заложеното в Наредба 5 за предучилищното образование, а именно: „да се изведе на преден план комплексната реализация на речевото развитие на детето, за да изградим у него умение за директно и адекватно на речевата ситуация изразяване“.

 

 

 

Брой:
Купи
7.80 лв.
Ограничена наличност
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо