Приятели. Познавателна книжка по български език и литература за 3. подготвителна група

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание
Познавателни книжки
Автор
Т. Борисова, А. Георгиева
Издателство
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Предмет
Български език и литература
Вид издание
Учебни комплекти
Корица
Мека корица
Страници
80
Тегло
0.215 гр
Образователно направление
Детски градини
ISBN
9786192152109

Познавателната книжка е предназначена за индивидуална работа на детето по образователно направление „Български език и литература“ в трета подготвителна възрастова група.

 

Авторската концепция на поредицата от познавателни книжки за работа в детската градина по образователно направление „Български език и литература“ гарантира постигане на заложените в Държавния образователен стандарт очаквани резултати в края на трета група, както и оптимално езиково и литературно развитие на детето.

 

Тематичното съдържание и задачите кореспондират с интересите на 5 – 6-годишните деца и съдействат за развитието на езиковите и комуникативните им способности. Във всяка педагогическа ситуация при изпълнението на поставените задачи се интегрират знания и умения по отделните образователни ядра: звукова култура, обогатяване и уточняване на речника, постигане на граматически правилна реч. Осигурен е достатъчен брой художествени текстове за възприемане и пресъздаване на литературно произведение. Във всяка от образователните ситуации се цели демонстриране от детето на свързана реч, която да бъде правилна, информативна, съобразена с езиковите норми на  българския език.

 

В началото и в края на познавателната книжка са обособени теми със заглавие „Колко много знам и мога“. Чрез тях учителят проследява и регистрира индивидуалните постижения на детето. Първата тема се реализира в началото на учебното време, а последната тема цели да се установи степента на покриване на очакваните резултати от детето по всички образователни ядра в края на учебното време.

 

В познавателната книжка е включено учебно съдържание за реализиране на педагогическите ситуации за 36-те седмици на учебното време в трета подготвителна група. Предвиденият образователен материал за трите педагогически ситуации седмично е представен на две страници. Постигнат е диференциран подход чрез задачи с различна степен на трудност.

 

В процеса на педагогическо взаимодействие учителят всекидневно установява равнището на знания и умения, както и затрудненията на всяко дете и прилага индивидуален подход по отношение на недобре владеещите българския език. Всички теми дават възможност за игрова организация на работата и творческа активност на децата в образователния процес.

 

Авторите

Брой:
Купи
7.50 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо