Приятели. Познавателна книжка по конструиране и технологии за 4. подготвителна група

Наличен
Предмет
Конструиране и технологии
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание
Познавателни книжки
Автор
Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова
Издателство
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Предмет
Конструиране и технологии
Вид издание
Учебни комплекти
Корица
Мека корица
Страници
80
Образователно направление
Детски градини
ISBN
9786192152192

Познавателната книжка по Конструиране и технологии от поредицата Приятели е предназначена за деца от 4. подготвителна възрастова група. Тя напълно отговаря на Държавните образователни стандарти за предучилищно образование на МОН.

 

Темите в четирите образователни ядра са разпределени така, че да може да се обвържат резултатите от тях в една цялост, подчинена на логиката на образователното направление. За 36 учебни седмици са предвидени по един картон седмично, а втората ситуация се провежда с конструктивни и подръчни материали. Методическите насоки за педагогическата дейност са подробно описани в книгата за учителя. От особено значение е осигуряването на подходяща практическа среда, за да се обвърже образователната дейност със сетивния опит на децата. Използването на разнообразни материали, овладяването на достъпни операции в различен контекст изграждат конструктивния опит на детето и осъществяват съответствие с образователния стандарт в типичната за възрастта учебна среда.

 

Работата с тази познавателна книжка дава възможност на бъдещите първокласници за развиване на такива качества и умения, които стоят в основата на съвременното образование – социализация и адаптация, базови сръчности и умения, творческо мислене, работа в група, организираност, инициативност, мотивация и увереност в собствените възможности.

 

Авторите

Брой:
Купи
7.30 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо