Приятели. Познавателна книжка по математика за първа възрастова група

Наличен
Предмет
Математика
Клас
детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание
Познавателни книжки
Автор
К. Гетова-Тимчева
Продуктов N:
#19102001
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
60
Тегло
0.1600 гр
Дата на публикуване
2019
ISBN
9786192153588

Познавателната книжка „Приятели“ по математика за първа група на детската градина е част от едноименната поредица и отговаря напълно на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН. Разработването на познавателното съдържание е на основата на приказния жанр – иновативна педагогическа технология, която води до пълноценно усвояване на знания, умения и отношения от областта на математиката чрез художествено-естетическо въздействие. Предвидени са индивидуални картони/перфорирани листове за работа според предложения хорариум от една педагогическа ситуация седмично.

 

За децата от първа възрастова група доминираща е нагледно-действената форма на мислене. Ето защо обучението по математика се реализира чрез мултифункционалното приложение на играта като форма на педагогическо взаимодействие, метод и похват. Стимулира се познавателната активност на детето и по-конкретно умствените му способности. Използваните оригинални задачи с математическа насоченост дават възможност да се работи за формиране на количествени, пространствени и времеви понятия, подходящи за възрастта. Всички ситуации имат игрови характер, а в много от тях се използват детски стихчета и римушки, които улесняват възприемането на познавателната математическа информация.

 

За индивидуална работа с децата, които проявяват засилен интерес към математиката, са въпросите с повишена трудност, които са отбелязани със звездичка. В рубриката Колко много знам и мога са предвидени задачи, които регистрират индивидуалните възможности и постижения на детето съобразно заложените критерии в образователното направление. Познавателната книжка по математика за първа група е съвременен образователен ресурс за изграждане на основите на логико-математическото мислене и за насочване на познавателните интереси на детето към математическите характеристики на заобикалящия го свят.

 

 

 

Брой:
Купи
6.00 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо