Приятели. Познавателна книжка по математика за 4. подготвителна група

Наличен
Предмет
Математика
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание
Познавателни книжки
Автор
К. Гетова
Издателство
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Предмет
Математика
Вид издание
Учебни комплекти
Корица
Мека корица
Страници
80
Образователно направление
Детски градини
ISBN
9786192152161

Познавателната книжка за 4. подготвителна група по математика отговаря на Държавните образователени стандарти за предучилищно образование на МОН. Тя е предназначена за 6 – 7-годишни деца. При разработването на образователното съдържание е използван приказният жанр. Детето е партньор на героите от приказката „Дванадесетте месеца“. То овладява на игрова и познавателна основа количествените, пространствените и времевите отношения, открива геометрични фигури и форми в заобикалящата го действителност.

 

Технологията на педагогическата ситуация следва етапите на проява на формите на мисловния процес като познавателна функция, а именно преход от нагледно-действената към нагледно-образната форма, която е в основата на изграждане на представата за математическите отношения в заобикалящата действителност като психично новообразувание в интелектуалното развитие на детето. Математическите представи се формират чрез интегрирането на учебното съдържание на ядрата на образователно направление Математика. Включването на детето в собствена предметна математическа дейност, поставянето му в позицията на изследовател и емоционалността при подаване на учебния материал са основни дидактически изисквания, заложени в предложените педагогически ситуации в книжката. За осигуряване на диференциран подход при овладяване на знанията са предвидени задачи с различна степен на трудност.

 

На входящо и изходящо ниво са предложени педагогически ситуации, обособени в рубриката Колко много знам и мога, които проследяват индивидуалните постижения на децата като очакван образователен резултат съобразно заложените критерии за учебно съдържание. Така детският учител или родител получава обективна информация за формираните количествени, пространствени и времеви представи у децата, както и за овладените математически компетентности за възрастта.

 

Авторът

Брой:
Купи
7.30 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо