Приятели. Познавателна книжка по околен свят за първа възрастова група

Наличен
Предмет
Околен свят
Клас
детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание
Познавателни книжки
Автор
Н. Витанова, И. Мирчева
Продуктов N:
#19103001
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
100
Тегло
0.2600 гр
Дата на публикуване
2019
ISBN
9786192153595

Познавателната книжка „Приятели“ по околен свят за първа група на детската градина е част от едноименната поредица и е съобразена с изискванията на Държавния образователен стандарт по предучилищно образование. Това ново образователно направление е насочено както към социализиращите процеси в общността, така и към естествената природна среда за живот и предлага адекватни способи за формиране на поведение в природно-социално единство.

 

Съдържанието на книжката е разпределено в 36 учебни седмици, като са предвидени по две педагогически ситуации седмично. Приоритет на обучението са социалните умения и специфичното придобиване на социален опит. Наред с това се предвиждат дейности – игрови похвати, разходки и наблюдения на открито, насочени към опознаване на редица природни закономерности. Целенасоченото педагогическо взаимодействие с детето мотивира у него желание за проява на осъзнато отношение към социалните и природните явления и водено от своята любознателност, да се стреми да ги открива в заобикалящия го свят.

 

За регистриране на индивидуалните възможности и постижения на детето са предвидени специални дидактични упражнения и задачи.

 

Познавателната книжка по околен свят за първа група дава в зможност на учителите да партнират успешно с децата в съвместни дейности с богата емоционална наситеност и позитивно настроение, като по този начин неусетно формират основите на емоционалната им интелигентност.

 

 

 

Брой:
Купи
7.20 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо