Провери знанията си! Тестови задачи по география и икономика за 5. клас

Наличен
Предмет
География и икономика
Клас
5. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Елка Илиева, Даниел Христов
Издателство
Височина
260 мм
Широчина
200 мм
Клас
5. клас
Предмет
География и икономика
Вид издание
Учебни помагала
Корица
Мека корица
Страници
68
Дата на публикуване
2020
Образователно направление
Социални науки
ISBN
9789541815793

Авторите на помагалото Провери знанията си по география и икономика в 5. клас са действащи учители. При създаването му те са се ръководили от идеите за разработване на образователен продукт, който поставя учениците в активна позиция.

 

В помагалото е предложена система от задачи, които улесняват усвояването на учебния материал и практическото му прилагане по интересен и занимателен начин. Работата с него подкрепя употребата на традиционни и съвременни учебно-педагогически методи и похвати, като едновременно с това изисква и прилагане на творчески елемент в поднасянето, усвояването и оценяването на равнището на овладяване на учебния материал.

 

Включените задачи са разнообразни по тип и степен на трудност. Те са разпределени в 15 теми, чрез които лесно може да се провери реализирането на целите на обучението по география и икономика в 5. клас на различни етапи през цялата учебна година. С една част от задачите се проверяват знанията и уменията на петокласниците да определят географското знание за различни обекти и тяхното местонахождение в пространството, на картата и на глобуса. Други са свързани с дефиниране на географските закономерности и тяхното проявление. По формат задачите са за допълване на текст; за анализ на географски текст; със или без изборни структурирани отговори, задачи със свободен отговор и др. При визуализацията им са използвани интересни илюстрации (фотографии, карти, схеми, таблици и диаграми) и др.
След всеки раздел е предложен тест за измерване и оценка на постиженията на учениците. Проверката на знанията се извършва чрез задачи със структуриран и полуструктуриран отговор, което осигурява надеждност при оценяването и намалява възможността за субективизъм.

 

Изданието може да бъде още един полезен инструмент в работата на учителите и учениците в часовете по география и икономика, независимо кой от одобрените учебници използват в процеса на обучение. То удовлетворява актуалната потребност от съвременно преподаване на тази традиционно важна наука в нашето образование.

Брой:
Купи
6.95 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо