Провери знанията си! Тестови задачи по физика и астрономия за 7. клас

Наличен
Предмет
Физика и астрономия
Клас
7. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Даниела Коцева, Мариела Симеонова
Продуктов N:
#20714019
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
80 + приложение
Тегло
0.0000 гр
Дата на публикуване
2021
ISBN
9789541816554

Помагалото Провери знанията си по физика и астрономия в 7. клас е създадено с цел да подкрепи работата на учениците и учителите по пътя на овладяването на учебното съдържание, като разнообрази и обогати учебния процес по посока на практическото му приложение. Авторите на помагалото са действащи учители с много опит и иновативни практики. Стремежът им е да предложат съвременните педагогически технологии на обучение, които се основават на творчески елемент в поднасянето, усвояването и оценяването на учебния материал.

В помагалото са разработени разнообразни по тип и степен на сложност задачи, които:
 

•дават възможност на учениците:
– лесно и успешно да се подготвят за учебните часове;
– да развиват уменията си да решават различни задачи, свързани с практиката и ежедневието им;
– да се научат самостоятелно да проверяват и оценяват знанията си и да откриват пропуските си и често допусканите грешки;
– да се подготвят за различните формати на оценяване.

 

•улесняват учителите при:
– мотивиране, организиране и разнообразяване на учебната дейност през цялата учебна година;
– диференциране на работата с учениците;
– подбора на материалите за самостоятелна и домашна работа;
– оценяването на степента на овладяване на знанията по всяка от темите на учебното съдържание и ориентиране на корекционната работа за отстраняване на пропуските на основата на проверен в практиката инструментариум.
Задачите в помагалото са разпределени в 10 теми, които следват учебната програма. Всяка тема съдържа две групи задачи:

 

•тренировъчни – разнообразни по вид и занимателни по характер задачи за допълване, за съотнасяне, за моделиране; задачи с алтернативен отговор, работа с научен текст и др., които обогатяват знанията на учениците и провокират интереса към физиката.
 

•контролни тестови задачи – за измерване и оценка на постиженията на учениците. Задачите са 15, като 12 от тях са с избираем отговор и 3 със свободен отговор.

Решаването им изисква съсредоточаване и прилагане на усвоените физични знания и умения.
 

Изданието успешно може да се ползва от всички ученици и учители през цялата учебна година, независимо с кой от одобрените учебници работят, защото осигурява съвременно преподаване на физика и астрономия в българското училище.

 

 

Брой:
Купи
8.90 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо