Търсене по филтри
Търсене по категории
Разгледай

Родинознание за 2. клас

Наличен
Предмет
Родинознание
Клас
2. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Ваня Иванова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостинка Ганева
Продуктов N:
#20203010
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
72
Дата на публикуване
2022
ISBN
9789541816868

Компоненти на системата

Учебникът по родинознание за втори клас продължава и доразвива иновативната педагогическа технология, заложена в учебника за първи клас. Идеята за създаване и за обогатяване на модели на познавателна дейност се осъществява чрез различните рубрики в комплекта. Систематичното им използване дава възможност за овладяването на различни мисловни стратегии, за да се затвърдят и да станат устойчиви. Това позволява последващо надграждане и приложение на усвоените модели на ново равнище или към други области на познанието.

 

Учебникът се характеризира с:

 • балансирано съотношение между различните видове часове, напълно отговарящо на изискванията на УП;
 • ясна методическа структура на различните видове уроци, логично обусловена от таксономичната последователност на равнищата на познание;
 • разнообразни практически интерактивни дейности, предложени чрез различните рубрики в урока – Откривам, Дискутираме, Мога да отговоря, Любопитни факти, Днес научих, както и работа по проекти;
 • ориентация към постигане на ключовите компетентности;
 • система за самооценка.

 

Създадени са условия за стимулиране на детската активност, мисленето, формирането на българска национална идентичност, както и на интереса на детето към заобикалящия го природен и обществен свят.

 

 

Обучението чрез този комплект осигурява следните предимства:

 • Действено обучение, поставящо ученика в разнообразни учебни ситуации, които му дават възможност за активно усвояване на знанията и за оптимално индивидуално развитие.
 • Обучение, подпомагащо ученика да извършва собствени наблюдения върху различни обекти от родния край и родината и върху природата на България, да разсъждава и самостоятелно да достига до знанието.
 • Обучение, развиващо умението за изслушване и обективна оценка на различни гледни точки, както и умението за изказване и защита на собствена позиция.
 • Обучение, осигуряващо преносима компетентност за самостоятелен анализ и синтез.
 • Обучение, осигуряващо възможности за проектни дейности и работа в екип, даващо възможност за създаване на практически продукти от учениците – проектни книжки, албуми от родния край и родината, картотеки, пана и др.
 • Обучение, насочено към изграждане на умение за обективна оценка и самооценка.

 

 

Брой:
Купи
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо