Тетрадка № 1 по български език за 4. клас

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
4. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
М. Герджикова, С. Вълкова, Д. Василева, А. Янковска - Сенгалевич
Продуктов N:
#20401027
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
44
Тегло
0.1250 гр
Дата на публикуване
2019
ISBN
9789541813751

Тетрадка № 1 по български език включва теми, които съответстват на учебника по български език в частта:

  • фонетика: твърди и меки съгласни звукове, изговор и правопис на твърди и на меки съгласни звукове; правопис на думи с -ръ-, -ър-, -лъ-, -ъл-, -стн-, -здн-, -ств-; изговор и правопис на думи без ударение;
  • морфология: сложни думи, образуване на сложни думи, правопис и употреба на сложни думи; антоними и употреба на антоними;
  • синтаксис: подлог и сказуемо – главни части на изречението, просто и сложно изречение, употреба на запетая в сложното изречение.

В тетрадката е представена система за овладяване на нови знания, за приложение на знанията при изпълнение на разнообразни по дейност учебни задачи, за усъвършенстване на правописните умения.

Чрез учебните задачи в тетрадката се осигуряват предпоставки както за разбиране и овладяване на знанията, така и за тяхното приложение в речевата практика, което подпомага усъвършенстването на комуникативните умения.

Овладяването на умения за учене се подкрепя чрез разнообразни сетивни и словесни опори: таблици, модели, образци, думи за избор, специални рубрики (Какво да помня, Как да науча) и др. Значително по-широко място заемат дейностите за самоорганизация и самооценка на изпълнението на учебните задачи, като се предоставят на учениците кратки стъпки за изпълнение на дейностите.

Учителят има възможност да организира учебната дейност на четвъртокласниците, като се съобразява със степента на овладяване на знанията и уменията на отделни ученици.

 

 

Брой:
Купи
3.66 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо