Тетрадка № 3 по български език за 4. клас. Развитие на речта

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
4. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
М. Герджикова, С. Вълкова, Д. Василева, А. Янковска - Сенгалевич
Продуктов N:
#20401031
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
52
Тегло
0.1450 гр
Дата на публикуване
2019
ISBN
9789541813775

Тетрадка № 3 по български език включва теми, които съответстват на раздела в учебника по български език за развитие на комуникативно-речевите умения на учениците.

Темите на разработките са съобразени с определените в учебната програма компетентности и очаквани резултати, както и с посочените видове текстове. Конкретните теми се отнасят за:

  • особеностите на текста: тема и заглавие на текста; определяне на доказателства (аргументи) в текст по въпрос или по тема; пряка и непряка реч и нейното преобразуване;
  • устно създаване на текст: преразказване и съчиняване на различни по жанр текстове; подготовка и представяне на изказване по въпрос или тема, кратко (сбито) преразказване на художествен и на нехудожествен текст; съчиняване на разказ по картина на художник;
  • писмено преразказване и съчиняване на текст: отговор на въпрос към художествен и нехудожествен текст; съчиняване на повествователен текст по словесна опора и аналогия; подробно преразказване на приказка и на разказ; съчиняване на кратки електронни съобщения и електронни писма;
  • редактиране на собствен и на чужд текст.

В тетрадката са представени разнообразни дейности за подготовка на учениците за създаване на различните видове текстове, като се предлагат: техники на учене (стъпки), които подпомагат подготовката. Предложени са рубрики, които улесняват и систематизират процеса на създаване или редактиране на текст (Как да науча, Какво да помня). Приложени са сетивни и словесни опори (илюстрации, планове, въпроси, образци и др.), които имат мотивираща роля и насочват вниманието на ученика към разглежданата тема.

Специално могат да се отбележат дейностите за обогатяване на речниковия запас на учениците, за овладяване на умения за уместна и правилна употреба на думи, на словосъчетания, на изречения според конкретен смислов и езиков контекст, за прилагане на правописните знания.

В предложената система уроците за поправка заемат своето място, като в разработките се предлагат логически свързани учебни задачи за организиране на тази дейност.

Предложената система на обучение създава условия за усъвършенстване на комуникативно-речевите умения на четвъртокласниците и за създаване на различни видове устни и писмени текстове.

 

 

Брой:
Купи
3.72 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо