Учебна тетрадка по човекът и природата за 5. клас

Наличен
Предмет
Човекът и природата
Клас
5. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
М. Шишиньова, С. Цаковски, А. Генджова, Е. Златкова, Е. Илиева, Л. Банчева, И. Враджалиева
Издателство
Клас
5. клас
Предмет
Човекът и природата
Вид издание
Учебни комплекти
Корица
Мека корица
Страници
88
Тегло
0.225 гр
Образователно направление
Природни науки
ISBN
9786192150167

Учебната тетрадка е част от учебния комплект по човекът и природата за 5. клас, който е разработен в съответствие с учебната програма и държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, в сила от 2016 г.

Предложените в нея задачи и дейности към всички теми от учебника улесняват ученето, завърдяването и приложението на знанията. Изпълнението им предполага индивидуална и групова форма на работа, гарантира адаптацията на петокласниците към новото учебно съдържание по природни науки и подпомага развитието на ключовите им компетентности.
Структурата й следва учебното съдържание на учебника. В темите за нови знания е предвидено място за написване на кратък план на урока и работа с различни по вид и трудност задачи. Интересни, ясно формулирани, онагледени и с практическа насоченост, те стимулират любопитството и откривателството у учениците. 

Специално внимание е отделено на изпълнението на задачите за практически дейности в лабораторните упражнения, семинарите и дискусиите. Подходящото графично оформление способства  работата в тетрадката да е лесна, приятна и изпълнима в рамките на часа. Акцентът е поставен върху развитието на умения за попълване на таблици, извличане на информация от графики и схеми, обобщение и анализ на резултати от опити, за прилагане на наученото в реална житейска ситуация. 

Комплексният характер на представените дейности в тетрадката и подкрепящият ги илюстративен материал мотивират учениците сами да откриват алгоритми за учене и да обогатяват езиковата си култура, стимулират тяхната креативност и творчество.
С използването й през всички етапи на обучението отпада необходимостта от друга работна тетрадка за часовете по предмета.

Брой:
Купи
6.30 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо