Разгледай

Философия и ценности. Учебник по философия за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 2

Наличен
Предмет
Философия, етика и право
Клас
12. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Иван Колев, Владимир Теохаров
Продуктов N:
#31217001
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
136
Тегло
0.0000 гр
Дата на публикуване
2021
ISBN
9789543446315

Основна цел на авторите при разработването на учебника е представянето на  съвременното развитие и постиженията на философията по начин, който да убеди учениците в ползата от философско осмисляне на системата от ценности, която са си изградили и предстои да надграждат през годините. По ненатрапчив начин са представени различните аспекти на ценното: човешката личност, чувства и добродетели като ценност; свещеното, вярата и религията като ценност; семейството, общността и обществото като ценност; социалното равенство, справедливост и солидарност като ценност; красивото и естетичното като ценност; и не на последно място – природата като неповторима даденост и като ценност. Въвличането на учениците в размисъл и изразяване на позиция по тези въпроси допринася за тяхното изграждане като съвременни личности.

 

Учебникът е предназначен за текущата профилирана подготовка на учениците от втория гимназиален етап, за работата на учителите, както и за всички, които ще изберат да се явят на зрелостен изпит и/или на кандидат-студентски изпити по философия и социални науки.

 

Учебното съдържание следва темите на учебната програма. То е структурирано в шест основни раздела:

1. Личност и ценности;

2. Природа и ценности;

3. Красивото като ценност;

4. Социални ценности;

5. Чувства и добродетели;

6. Святото.

 

Броят на темите съответства на броя на предвидените в учебната програма учебни часове за изучаване на модула. Последователността и заглавията на темите са описани в съдържанието на учебника. В апарата за ориентиране – стр. 6 на учебника, са описани рубриките, използвани в учебника. Рубриките са: Философски семинар, Въпроси и задачи, Работа с текст, От тази тема научихте.

 

Учебникът напълно съответства на учебната програма и осигурява покриването на очакваните резултати по модул 2. Около половината от обема на учебника е отделен за семинарните занимания с практическа насоченост, обединени под рубриката Философски семинар. В тях се създават и затвърждават специфичните умения на учениците да работят с философски текстове, да правят сравнения и обобщения въз основа на наученото в уроците за нови знания и да създават свои кратки текстове по различни въпроси, най-често свързани с тяхната социална практика и всекидневието. Към всяка тема са предложени идеи за дискусия или за формулиране на индивидуално мнение, което трябва да помогне за изграждане на умения у учениците да изразяват устно или писмено свои становища, както и да аргументират и защитават позиции при спорни въпроси според правилата на цивилизованото общуване и толерантния дебат

 

 

Учебникът съдържа полезни дидактически материали:

  • Речник на новите понятия
  • Библиография на достъпни заглавия и преведени философски текстове, подпомагащи преподаването и усвояването на учебното съдържание
  • Графичният дизайн предлага ясно открояване на акцентите в текста и отделните рубрики, както и достатъчно място за писане при задачите за самостоятелна работа на учениците

Като методически иновации могат да се възприемат:

  • Поднасянето на материала под формата на диалог, изискващ от учениците да заемат активна позиция в учебния процес.
  • Семинарната форма на уроците за упражнение, която подпомага формирането на социални умения; умението да се работи с различни източници на информация; да се организира и планира работният процес, да се направи плавен преход от ученическия чин към студентската банка.

 

Брой:
Купи
12.90 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо