Читанка за 1. клас (Герджикова и колектив)

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
1. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Станка Вълкова, Мария Герджикова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Издателство
Клас
1. клас
Клас
1. клас
Предмет
Български език и литература
Предмет
Български език и литература
Предмет
Литература
Вид издание
Учебни комплекти
Вид издание
Учебни комплекти
Образователно направление
Национален език
ISBN
9789541810217

Заповед за одобрение: РД09–1566/08.02.2017 г.

 

Читанката има познавателен, занимателен и обучаващ характер. Включените художествени текстове са организирани в интересни и достъпни за възрастта тематични кръгове.

 

Читанката се отличава със:

  • систематизираното формиране на литературни компетентности за общуване с различните художествени творби;
  • представените към всеки текст рубрики „Ключ“ и „Речник“, които подпомагат малките ученици при извеждането на опорни за осмислянето на текста думи и за разширяване на лексикалния им запас;
  • поместването на уроци за упражнение, което разширява възможностите за работа с художествени текстове и за развиване на уменията за четене;
  • възможностите за обогатяване и развиване на устната и писмената реч.
Брой:
Купи
5.34 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо