Търсене по филтри
Търсене по категории

Информационни технологии за 9. клас + диск

Наличен
Предмет
Информатика и информационни технологии
Клас
9. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Ангел Ангелов - Ачо, Красимир Харизанов, Елена Ковачева, Величка Дафчева, Таня Сребрева
Продуктов N:
#20911005
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
112
Тегло
0.305 гр
ISBN
9789541812396

Учебникът по информационни технологии за 9. клас е създаден с идеята да бъде достъпен и интересен за учениците. Изцяло е съобразен с новата учебна програма по информационни технологии за 9. клас и с изискванията на ДОС по информационни технологии за 9. клас.

Предлага разнообразие от задачи предизвикателства – казуси, свързани с реалния живот, а също и с други учебни предмети. Решаването им развива не само дигиталните компетентности на учениците, но и техните социални умения, уменията им за учене, предприемачески, математически и граждански компетентности, обогатява употребата на майчин и чужд език.

 

Уроците са построени чрез основно изложение и рубрики. Рубриките целят по-бързото откриване на задачи със специфична цел. Рубриките В този урок, Искам да покажа, Интересно, Задачи за самостоятелна работа, Въпроси и задачи, Заедно с родителя са насочени изцяло към личността на ученика и активното му включване в учебния процес. В рубриката В този урок са представени знанията и уменията, които могат да бъдат придобити в урока, като са съобразени с изискванията от учебната програма по информационни технологии за 9. клас. Всеки урок започва с рубриката Предизвикателство, което аргументира необходимостта и мотивира учениците за изучаването на темата. Специално са разработени и уроци за групова и екипна работа, поради което важно място в методическите предложения на авторите заема екипната работа – набляга се на елементите „Предизвикателство време“, „Предизвикателство средства“ и „Предизвикателство роли“, при решаването на които се получава резултат от различни по вид дейности, основани на общо задание, описано в проекта. Рубриката Искам да покажа предлага проблеми, които може да се решат с друг хардуер и софтуер, пряко или косвено свързан с темата на урока. Това, от една страна, ще предизвика любознателни ученици да търсят други решения, от друга страна, ще даде идеи на учителите, които да се развият в извънкласни форми.

 

Основните подходи, които предлага учебникът, са: активното учене; проблемно базираният подход и проектно базираният подход.

По отношение на учителя учебникът предлага: кратка и точна теоретична част, много и разнообразни задачи, допълнителни материали,методически насоки, а по отношение на ученика – предизвикателства, съответстващи на реални казуси, развиване на дигиталните им компетентности, социални умения, умения за учене, предприемачески умения, математически умения, умения за граждански компетентности.

Учебният материал е разпределен в четири раздела:

  • Компютърни системи
  • Компютърни мрежи и услуги
  • Приложни програми
  • Работа по проект

Учебникът дава възможност на ученика на основата на много практически задачи и дейности да възприеме и осмисли учебното съдържание и успешно да постигне предвидените в учебната програма компетентности.

 

 

Брой:
Купи
12.00 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо