Математика за 12. клас

Наличен
Предмет
Математика
Клас
12. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Милен Христов, Евгения Стоименова, Юлиян Цветков, Цеца Байчева
Продуктов N:
#11202005
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
144
Тегло
0.0000 гр
Дата на публикуване
2021
ISBN
9786192155421

Учебникът е предназначен за текуща подготовка на учениците и подпомага учителите при провеждане на урочната работа в клас.

 • Съдържа подробно решени и обяснени задачи, които подпомагат самостоятелната работа на учениците и развиват компетентността умения за учене.

В помощ на ученика и учителя са:

 • рубриката Вече знам в уроците, в които е необходимо да се направи актуализация на стари знания и умения
 • богатият набор от подробни решения на задачи
 •  рубриката Практическо правило
 • уроците за практически дейности с експерименти и идеи за анкетно проучване в раздел Статистика
 •  реални житейски ситуации, илюстрирани с математически модели в раздел Екстремални задачи
 • Учебникът е от поредицата по математика за общообразователна подготовка във втория гимназиален етап на средното образование. Естествено продължение е на учебника за ЗП за 11. клас с позната структура, рубрики и графично оформление.
 • Елементи, характеристики, особености:
 • Лесен за използване – има ясен апарат за ориентиране, на цветен фон са отделени новите знания, практическите правила, а в каре – познатите формули и/или свойства. Задачите за самостоятелна работа са графично отделени, а с получерен шрифт са акцентирани различни етапи в урока или важни елементи от теорията.
 • Изложението на съдържанието на всяка урочна единица е представено последователно и в логичен ред.
 • Информацията, предвидена за нови знания, за упражнения, за преговор и за обобщение е балансирана и е в съответствие с препоръчителното процентно съотношение в учебната програма.
 • Осигурен е оптимален баланс между текст и илюстративен материал – чертежи, графики, таблици и хистограми, които успешно допълват, поясняват и обобщават съответните знания в текста.
 • Всички задачи за самостоятелна работа имат отговори.
 • Съдържа темите Статистика, Уравнения, Неравенства и Екстремални задачи. Вкючени са рубриките Вече знам, Нови понятия, Практическо правило, Мога да довърша и Мога сам.
 • В края на всеки раздел има тест за самопроверка.
 • Електронният вариант на учебника съдържа 154 ресурса: динамични конструкции на геометрични чертежи за онагледяване на съдържанието, обучаващи ресурси за решенията на тригонометрични уравнения, екстремални стойности на функции и ресурси, при които с промяна на различни параметри се осмисля и онагледява учебният материал и се спестява време на учителя за чертеж на дъската или с технически средства. Двадесет ресурса са за графичното решаване на задачите от учебника, което подпомага учителя да направи подробен анализ, да променя параметрите и да направи качествен анализ на резултатите. Доста полезни са и анимираните решения на задачи от учебния материал, които спомагат за наблюдение от учениците и анализ от учителя на стъпките от решението на конкретната задача. Двадесет от ресурсите на GeoGebra представляват генератори на задачи за упражняване на придобитите знания, а още над 70 тестови задачи дават възможност на учителя да провери усвояването на учебното съдържание. Те са разнообразни по характер – с отворен отговор, с избираем отговор, с еквивалентни връзки, тестови задачи в края на всеки раздел, които могат да се ползват от учителя за проверка на знанията, а от учениците – за самопроверка.
 • Учебникът ефективно реализира авторската концепция да се използват реални практически задачи в раздел Статистика и раздел Екстремални задачи, да се включат уроци за практически дейности, да се илюстрират графично решенията на екстремалните задачи, да се обобщи, систематизира и алгоритмизира, там където е възможно.

                                                                                               
Брой:
Купи
15.90 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо