Литература за 12. клас

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
12. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Бойко Пенчев, Илияна Кръстева
Продуктов N:
#21201008
Издателство
Страници
216
Тегло
0.0000 гр
Дата на публикуване
2021
ISBN
9789541816073

Компоненти на системата


Учебникът по литература за 12. клас е предназначен за обучение в часовете за общообразователна подготовка по български език и литература. Съобразен е с изискванията на новата учебна програма по литература за 12. клас по отношение на: темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Учебникът представя на достъпен език художествените текстове и авторите, включени в учебната програма. Поставя се акцент върху междутекстовите връзки и специфичната интерпретация на всяка от темите в изучаваните творби, което е съобразено с новата учебно-изпитната програма за ДЗИ по БЕЛ.

В изданието са включени всички художествени текстове или предвидените за изучаване откъси от тях.

Съдържание: Учебникът има пет раздела:

 • Любовта
 • Вярата и надеждата
 • Трудът и творчеството
 • Изборът и раздвоението
 • Интерпретативно съченение по проблем върху няколко художествени творби

Урочните статии са с ясна структура, доказала своята ефективност и в учебниците по литература с марката Булвест 2000 за предишните класове. Стремежът на авторите е да обогатят литературната култура на дванайсетокласниците, да разширят и затвърдят комуникативните им компетентности. Предложените анализи, интерпретации, упражнения и тестови задачи ще улеснят подготовката на учениците за държавния зрелостен изпит в края на 12. клас.

Към всяка тема е предвидено упражнение, в което са включени разнообразни задачи, обобщаващи таблици, допълнителни художествени текстове, теми за дискусии и за самостоятелно създаване на текст, проекти.

Предвижда се издаването на Комплект работни листове по литература за 12. клас, които ще улеснят работата и на учителите, и на учениците в учебните часове, както и подготовката за ДЗИ.

В учебния комплект е включена и Книга за учителя по литература в 12. клас, която ще съдържа ценни методически указания и варианти за организация на учебните часове, допълнителни материали – отговори на тестовите задачи от учебника, критерии за оценяване и др.

 

Предимство на учебника е и разширеното съдържание на електронния му вариант. Към всяка тема са включени допълнително:

 • информационни ресурси – допълва се и се надгражда учебното съдържание или познания на учениците за автори, творби, литературни направления, понятия;
 • тестови задачи от различен тип и с различна степен на трудност – за проверка, оценяване и самооценяване на знанията;
 • задачи за анализ и откриване на междутекстови връзки;
 • задачи за самостоятелно създаване на текст – за затвърдяване на комуникативните умения;
 • работен лист – с възможност за отпечатване и използване за контрол и оценка;
 • проекти – за развиване на социокултурните, езиковите и комуникативните компетентности.

 

Авторски екип:

Доц. д-р Бойко Пенчев

 • Декан на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“
 • Председател на Националната комисия на олимпиадата по български език и литература
 • Автор на литературоведските книги: „Тъгите на краевековието“, „Българският модернизъм: моделирането на Аза“, „Септември '23: идеология на паметта“, „Спорните наследства“
 •  Ръководител на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по литература на издателство „Клет България“ с марката Булвест 2000 (за 8. – 12. клас)

Илияна Кръстева

 • Дългогодишен преподавател по български език и литература, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София; главен учител

 Член на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по литература на издателство „Клет България“ с марката Булвест 2000 (за 5. – 12. клас)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Брой:
Купи
18.50 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо