Търсене по филтри
Търсене по категории

Математика за 2. клас

Наличен
Предмет
Математика
Клас
2. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Мариана Богданова, Мария Темникова, Виолина Иванова
Продуктов N:
#20202001
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
128
Тегло
0.335 гр
ISBN
9789541811290

Компоненти на системата

Заповед за одобрение  РД 09 3133 /14.08.2017 г.

 

Учебникът съдържа 112 урочни единици, като учебният материал във всяка е разположен на една страница и е подбран и ситематизиран така, че да може успешно да се реализира в един учебен час.

 

Стратегията на авторите е чрез използването на различни средства (илюстрации, мисли на деца по конкретен случай, различни занимателни елементи и др.) да създадат един „диалогичен“ учебник, който да съдейства за пълноценно усвояване на математическите знания и умения, чрез активно включване и насочване на учениците в подготовката, възприемането и затвърдяването им.

 

Информационното поле на страниците е организирано така, че децата бързо и лесно да се ориентират в съдържанието. Илюстративният материал във всяка тема осигурява на учениците възможност да се включат в подходяща беседа, което реално подпомага овладяването на учебното съдържание. При подбора и подредбата на задачите във всички уроци е търсена възможност за много висока степен на логическа обвързаност, гарантираща най-рационално опиране и използване на натрупания до даден момент опит от децата. Едновременно с това е предложен най-достъпният за второкласниците подход за въвеждане на новите знания.

 

В учебника аритметичните знания са основният дял от учебното съдържание. Успоредно с тях се въвеждат и геометричните. Използвани са разнообразни функционални варианти за онагледяване. Така са постигнати достъпност, атрактивност, действеност при изучаване на числата и действията с тях, при осмислянето на текстовите и геометричните задачи.

 

В учебника са създадени възможности за:

  • активност на различни познавателни равнища и извършване на продуктивна дейност от второкласниците;
  • използване на различни форми и методи на работа – интерактивни, продуктивни, изследователски и др.;
  • гъвкавост при подбора на задачи, чрез които да се осигурят индивидуализация и диференциация в процеса на обучение.

 

Приетият начин на организация на информацията подпомага реализацията на различните микроструктурни елементи на урока.

Предложени са ясни алгоритми и варианти на начините за изчисляване.

Осигурено е подходящо графично представяне на различни ситуации и задачи, което стимулира мисленето и интереса на учениците.

 

 

Брой:
Купи
19.90 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо