Търсене по филтри
Търсене по категории

Математика за 3. клас

Наличен
Предмет
Математика
Клас
3. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Мариана Богданова, Мария Темникова, Виолина Иванова
Продуктов N:
#20302013
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
128
Тегло
0.335 гр
ISBN
9789541812082

Компоненти на системата

Учебникът по математика за 3. клас продължава заложената в 1. и 2. клас тенденция в разработването на учебното съдържание. Използвани са разнообразни средства (илюстрации, занимателни елементи, пръчици и снопчета, бодливо и обикновено сметало, мисли на деца, таблици и др.) с цел да се съдейства за бързото ориентиране и активното включване на учениците при актуализирането, възприемането и затвърдяването на знанията, уменията и компетентностите, заложени в учебната програма по математика за 3. клас.

Работата с учебника се характеризира със следните особености:

  • Ориентирането в учебника е улеснено чрез Пътеводител, графични знаци и различно цветово оформление на всеки раздел и вид уроци.
  • Съдържанието на алгоритмите за писмено събиране и изваждане се изяснява, като пресмятанията сепредставят схематично в таблици.
  • При изясняването на алгоритмите за писмено умножение (както без преминаване, така и с преминаване) са включени и различни похвати за устно смятане.
  • При въвеждането на алгоритмите за писмено умножение е търсен най-лекият за учениците начин на изясняването им, без да се подценява тяхното съзнателно усвояване.
  • Правилно подбраните и добре организирани интерактивни задачи и техники осигуряват на учениците възможности за лесно разрешаване на проблеми.
  • Развиват се умения за самостоятелно вземане на решения, за съставяне на бюджет в различни ситуации – „В магазина“, „Подготовка за екскурзия“, „На спортния празник“.
  • Чрез решаването и съставянето на текстови задачи у учениците се формират умения за математическо моделиране – един от най-важните компоненти на математическата компетентност.
  • В задачите, свързани с усвояването на геометрични обекти, са предложени много задачи с практическа насоченост за измерване на предмети или разстояния с избрана от ученика мерна единица.
  • Разработена е технология за усвояването на правилата при овладяването и прилагането на математическите умения.
  • Последните задачи към всеки урок имат развиваща функция – изисква се откриване на закономерности, на разлики, на видови и родови понятия.

Учебникът е богато онагледен със схеми, таблици, чертежи, илюстрации, снимки, цветово обособяване на акцентите в урока. Това допринася както за по-лесното възприемане на учебното съдържание, така и за придобиване и усъвършенстване на умения за извличане на информация от различни източници.

 

 

Брой:
Купи
18.90 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо