Български език за 12. клас

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
12. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Продуктов N:
#21201007
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
96
Тегло
0.0000 гр
Дата на публикуване
2021
ISBN
9789541816059

Учебникът по български език за 12. клас е предназначен за обучение в часовете за общообразователна подготовка по български език и литература. Съобразен е с изискванията на новата учебна програма по български език за 12. клас по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Учебникът е създаден с цел да обогати, надгради и обобщи знанията за българския език, усвоявани през целия цикъл на обучение в средното училище. Ориентиран е към подготовката на учениците за държавния зрелостен изпит в края на 12. клас. Целта на авторите е на основата на предложеното съдържание и видовете дейноста учениците лесно и бързо да овладяват и надграждат наученото и неусетно да се подготвят за различните форми на изпитване.

Концепцията и структурата на учебника са утвърдени и са доказали своята ефективност при обучението по български език в предишните класове, което улеснява работата с изданието на всички – учители, ученици, родители. Работата върху въвеждащите в урочните статии текстове, дискусиите и анализите им са основа за развиване и усъвършенстване на функционалната грамотност на дванайсетокласниците. Научната информация е представена достъпно, ясно и кратко, а разнообразните по степен на трудност и по тип задачи са насочени към повишаване на езиковата култура и комуникативните им компетентности.

Съдържание: Учебникът има четири раздела:

 • Начален преговор
 • Прилагане на книжовни норми в комуникативната практика
 • Текстове за участие в комуникативната практика
 • Годишен преговор

Урочните статии предлагат информация за речевото общуване и за текста и неговото целесъобразно използване.  Особено полезни са разработките, посветени на използването на текстове при осъществяване на социални контакти, които ще бъдат част от всекидневието на учениците след завършване на средното им образование (Интервю при кандидатстване за работа и/или за обучение, Мотивационно писмо, Библиография).

Голямо улеснение при подготовката за ДЗИ са приложенията в края на учебника, които съдържат синтезирана информация за основните езикови правила, най-честите отклонения от тях и подходящи примери.

Към всяка тема има кратък тест за проверка и самооценка на знанията.

 

Предвижда се издаването на Книга за учителя по български език в 12. клас, в която ще бъдат включени ценни методически указания и варианти за организация на учебните часове, допълнителни материали – отговори на тестовите задачи от учебника, критерии за оценяване и др.

 

Предимство на учебника е и разширеното съдържание на електронния му вариант. Към всяка тема са включени допълнително:

 • информационни ресурси – допълва се и се надгражда учебното съдържание или познания на учениците за света и човека;
 • задача за работа с текст – за развиване и усъвършенстване на функционалната грамотност;
 • тестови задачи от различен тип и с различна степен на трудност – за проверка, оценяване и самооценяване на знанията;
 • задача за редактиране – за повишите равнището на езиковата култура;
 • задача за самостоятелно създаване на текст – за затвърдяване на комуникативните умения;
 • проект – за развиване на социокултурните, езиковите и комуникативните компетентности.

 

Авторски екип:

Проф. д-р Ангел Петров

 • Ръководител на Катедрата по методика, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“
 •  Преподавател по методика на обучението по български език, СУ „Св. Климент Охридски“
 •  Автор на монографии и статии по методика на обучението по български език, съвременен български език, дискурс и дискурсен анализ
 •  Ръководител на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по БЕ на издателство „Клет България“ с марката Булвест 2000 (за 5. – 12. клас)

Д-р Мая Падeшка

 • Преподавател по методика на обучението по български език, Катедрата по методика, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“
 •  Интереси в областта на родно- и чуждоезиковото обучение
 •  Лектор по български език, литература и култура, университет „Ориентале“, Неапол, Италия, преподавател по български език и литература в българското неделно училище в Неапол
 •  Член на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по БЕ на издателство „Клет България“ с марката Булвест 2000 (за 5. – 12. клас)

Мариана Балинова

 • Дългогодишен преподавател по български език и литература, 20 ОУ „Тодор Минков“, София; главен учител

 Член на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по БЕ на издателство „Клет България“ с марката Булвест 2000 (за 5. – 12. клас)

                                                                                                                                         

Брой:
Купи
11.90 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо