Търсене по филтри
Търсене по категории

Български език за 2. клас

Наличен
Предмет
Български език и литература
Клас
2. клас
Тип издание
Учебници и учебни тетрадки
Автор
Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Продуктов N:
#20201002
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
120
Тегло
0.32 гр
ISBN
9789541811306

Компоненти на системата

Заповед за одобрение  РД 09 3118 /14.08.2017 г.

 

Учебният комплект по български език и литература отразява авторовата система за работа, чрез която по лесен и изключително функционален начин се реализират идеите за комуникативно-речева насоченост на обучението за овладяване на предвидените в учебната програма компетентности. В комплекта са предложени различни начини за възприемане на нова информация, за овладяване на знания, които подпомагат усъвършенстването на уменията за учене. В него са осигурени ярки, запомнящи се сетивни и словесни опори за възприемане, разбиране и приложение на новите знания. Осигурени са достатъчно обучаващи упражнения за прилагане на знанията чрез изпълнение на разнообразни езикови, занимателни и творчески задачи. Разработени са образователни техники за ефективна проверка на овладените знания и умения за самоконтрол и самооценка.

 

Учебникът по български език е основната част от комплекта. Учебното съдържание в него е структурирано и систематизирано в уроци за: нови знания; упражнения; обобщение и диагностика. Логически обоснованото структуриране при подредба на темите осигурява плавен преход от една тема към друга и от една към друга дейност в урока.

 

Всички уроци за нови знания имат еднаква структура, която включва:

 •  въвеждащ текст за проверка на четенето с разбиране и за актуализиране на вече овладени знания, опора за работа по новата тема;
 • дейности за възприемане и разбиране на нови знания – представяне на новото знание чрез сетивни опори, примери и емпирично обяснение;
 •  дейности за начално приложение на новите знания и умения;
 • дейности и задачи за затвърдяване на знанията чрез изпълнение на тренировъчни и творчески езикови и речеви дейности;
 • оценяване на резултатите от обучението.

 

Уроците за упражнения включват дейности и задачи, подредени в следния ред:

 • актуализиране на овладени знания – разпознаване на изучаваната езикова единица;
 • затвърдяване на знанията – преобразуване по форма, свързване на граматическо и лексикално значение, употреба в словосъчетание в изречение и в текст;
 • задачи за проверка, самопроверка и самооценка.

 

Уроците за обобщение са разработени в следната последователност:

 • текстове и задачи за актуализиране и мотивиране;
 • обобщаване на овладени знания: работа с таблици, със схеми и др.;
 •  дейности за приложение на знанията при изпълнение на разнообразни езикови и речеви задачи;
 • самопроверка, проверка и оценяване.

 

Разработени са два вида инструменти за оценяване на резултатите от обучението: тестови формат в учебника и формат на самостоятелна работа в тетрадките.

 

Всеки инструмент за проверка на знанията и уменията има конкретна цел. Съдържа подбрани според тази цел задачи, които са логически подредени. Определен е начинът за измерване на резултатите (чрез брой точки). Посочени са три степени на овладяване на знанията и умения и са регистрирани границите на норматива за оценяване.

 

 

Брой:
Купи
19.90 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо