100 усмивки за теб. Учебно помагало за деца със специални образователни потребности (5 - 7 год.)*

Наличен
Предмет
Комбинирани предмети
Клас
комб. групи/класове
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Надежда Витанова
Издателство
Образователно направление
Детски градини
ISBN
9789544269029

Учебното помагало 100 усмивки за теб е предназначено за работа с: 
•    деца в смесени подготвителни групи
•    деца, чийто майчин език не е български
•    деца със СОП

Папката  съдържа:
•    картони за индивидуална работа
•    методическо пособие 

В картоните по специфичен начин е поднесено образователното съдържание за  постигане на Държавните образователни стандарти по предучилищно образование, съгл. Наредба 5 от 03.06.2016 г. на МОН.Предложени са двадесет теми за постигане на компетентности по всички образователни направления чрез хармонични междупредметни връзки и с подкрепата на естетична нагледна опора. Учителят ще бъде максимално улеснен да:
•     насочва детето към учене чрез игра
•     работи за развиване на фината моторика
•     обогатява активната реч и усвояването на българския език
•     създава среда за коопериране на деца с различни потребности и възраст
•    стимулира ученето в група

Методическото  пособие е предназначено за учители и родители. 


В него двадесетте теми са разработени така, че да подпомогнат учителя в планирането на дейността през цялата учебна година.

 

Задачите са диференцирани на две нива, което дава възможност да се работиедновременно с деца на различна възраст и  с различни потребности. По този начин  се постигат очакваните  резултати. Задължителен елемент от дейността с помагалото е работата в сътрудничество, което  съдейства за реализиране на приобщаващото образование още в предучилищна  възраст.100 усмивки за теб е най-добрият начин за активна подкрепа на различните деца за  успешен старт в образованието.

Брой:
Купи
7.20 лв.
Ограничена наличност
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо