БУЛВЕСТ - ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 1. И 2. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Обърнете внимание, че крайната сума не включва доставката, а единствено стойността на заявените от Вас заглавия. За уточняване на доставката наш колега ще се свърже с Вас.

Моля попълнете следните полета:

(*) всички полета са задължителни

Образователна система „Моите приказни пътечки“ осигурява работата на всяко дете по всички образователни направления през цялата учебна година:

КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА  1. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 - 4 г.) МОИТЕ ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ
КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА 1. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 - 4 г.) "МОИТЕ ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ" КОД 29199014
1.
Моята приказна пътечка към българския език и литература - позвателна книжка по образователно направление "Български език и литература"
С. Здравкова, Ц. Илиева
2.
Моята приказна пътечка към математиката - познавателна книжка по образователно направление "Математика"
М. Богданова, В. Янчева
3.
Моята приказна пътечка към околния свят - познавателна книжка по образователно направление "Околен свят"
М. Галчева-Стоицова, К. Галчева
4.
Моята приказна пътечка към музиката - познавателна книжка по образователно направление "Музика"
Т. Бурдева, М.Шоселова
5.
Моята приказна пътечка към изобразителното изкуство - познавателна книжка по образователно направление "Изобразително изкуство"
О. Христова-Занкова, Ел. Милева
6.
Моята приказна пътечка към конструирането и технологиите - познавателна книжка по образователно направление "Конструиране и технологии" с приложение комплект материали по конструиране и технологии
М. Баева, Ел. Милева
Брой комплекти:
Брой групи:
Цена: 29.40 лв.
КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА  2. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4 - 5 г.) МОИТЕ ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ
КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА 2. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4 - 5 г.) "МОИТЕ ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ" КОД 29299018
1.
Моята приказна пътечка към българския език и литература - позвателна книжка по образователно направление "Български език и литература"
С. Здравкова, Ц. Илиева
2.
Моята приказна пътечка към математиката - познавателна книжка по образователно направление "Математика"
М. Богданова, В. Янчева
3.
Моята приказна пътечка към околния свят - познавателна книжка по образователно направление "Околен свят"
М. Галчева-Стоицова, К. Галчева
4.
Моята приказна пътечка към музиката - познавателна книжка по образователно направление "Музика"
Т. Бурдева, М.Шоселова
5.
Моята приказна пътечка към изобразителното изкуство - познавателна книжка по образователно направление "Изобразително изкуство"
О. Христова-Занкова, Ел. Милева
6.
Моята приказна пътечка към конструирането и технологиите - познавателна книжка по образователно направление "Конструиране и технологии" с приложение комплект материали по конструиране и технологии
М. Баева, Ел. Милева
Брой комплекти:
Брой групи:
Цена: 29.40 лв.
В случай че детската градина избере да работи с пълния комплект с познавателни книжки от системата "Моите приказни пътечки", за всяка група като специални бонуси издателството осигурява следните издания:
1.
Комплект познавателни книжки по всички образователни направления
2.
Достъп до електронните ресурси
3.
Книга за учителя , която включва тематично разпределение на основните и основните допълващи педагогически ситуации по образователни направления, проследяване на постиженията
4.
Материали за учителя по музика - CD с музикални произведения
5.
Дидактични табла за фронтална работа
Сума
0.00 лв.
Отстъпка
-0.00 лв.
Крайна сума
0.00 лв.

Внимание! При доставка на издание до адрес ползвате преференциална такса.

Кошница
бр.
общо